Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα, 2η έκδοση


Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα, 2η έκδοση

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 014035

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 75,00
Η Τιμή μας: 67,50
Κερδίζετε : 7,50 (10%)
9789606859373
Ιωάννης Ν. Θεριός

Περιγραφή
Reviews

Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα, 2η έκδοση

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Θεριός
ISBN: 9789606859373
Σελίδες: 1056
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2021

Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα, 2η έκδοση

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Θεριός
ISBN: 9789606859373
Σελίδες: 1056
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2021ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κύκλοι θρεπτικών στοιχείων
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορία της ανόργανης θρέψης
1.3 Χημική σύσταση της οικόσφαιρας
1.4 Κύκλοι θρεπτικών στοιχείων
1.4.1. Κύκλος νερού (Η2Ο)
1.4.2. Κύκλος οξυγόνου (O2)
1.4.3. Ο κύκλος του άνθρακα (C)
1.4.4. Ο κύκλος του αζώτου (Ν)
1.5. Ρύθμιση της δράσης της νιτρογενάσης
1.6 Νιτροποίηση
1.7 Μετατροπή του Ν στο έδαφος
Ανοργανοποίηση
1.8 Μηχανισμοί απορρόφησης και χρήσης του αζώτου
1.8.1. Απορρόφηση ΝΟ-3
1.8.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση ΝΟ-3 και ΝΗ4
1.9 Το πρόβλημα της συγκέντρωσης ΝΟ-3 στα φυτά
1.9.1. Κλιματικοί παράγοντες που επηρεάζουν την συγκέντρωση ΝΟ-3
1.10 Ενσωμάτωση του αζώτου σε οργανικές ενώσεις και καταβολισμός
1.11 Κύκλος ουρίας
1.12 Ο κύκλος του φωσφώρου
1.12.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκράτηση Ρ στο έδαφος
1.13 Κύκλος ασβεστίου
1.14 Κύκλος μαγνησίου
1.15 Ο κύκλος του θείου
1.16 Κύκλοι Ιχνοστοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αζωτοδέσμευση και αφομοίωση αζώτου
2.1 Αζωτοδέσμευση
2.2 Βιολογικά συστήματα αζωτοδέμευσης
2.3 Βιοχημεία αζωτοδέσμευσης
2.3.1.Συμβιωτικά συστήματα
2.4 Μόλυνση των ριζών με Rhizobia
2.5 Σχηματισμός φυματίων και λειτουργία τους στα ψυχανθή
2.6 Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
2.7 Η μετατροπή του Ν στο έδαφος
2.8 Αφομοίωση αζώτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανόργανα συστατικά των φυτών
3.1 Νερό
3.2 Ανόργανα στοιχεία
3.3 Θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για αύξηση των φυτών
3.4 Φυσιολογικοί και βιοχημικοί ρόλοι των ανόργανων στοιχείων στα φυτά
3.5 Απορρόφηση και μεταφορά νιτρικών από τις ρίζες των φυτών
3.5.1 Μεταφορά νιτρικών ιόντων μέσα στο κύπαρο και στο βλαστό
3.6 Απορρόφηση και μεταβολισμός ουρίας
3.7 Αφομοίωση αζώτου
3.8 Μεταφορά αμμωνίου μέσα στο φυτό
3.9 Απορρόφηση αμμωνίου από τις ρίζες
3.10 Νιτρική αναγωγάση φύλλων
3.11 Τοξικότητα αμμωνίου
3.12 Τροφοπενία αζώτου
3.13 Αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency, ΝUΕ) 3.14 Απορρόφηση, αφομοίωση και αναγωγή θειικών
3.15 Μεταβολισμός S σε σουλφίδια και αφομοίωση στη μορφή κυστεΐνης
3.16 Ρόλοι του S στον ανθρώπινο οργανισμό
3.17 Ρόλοι καλίου στα φυτά
3.18 Διαθεσιμότητα Κ
3.19 Ιοντικά κανάλια και μεταφορείς
3.20 Ρόλοι Κ
3.21 KUE, KUpE, KUtE
3.22 Ρόλοι K+ στην αντοχή σε βιοτικές καταπονήσεις
3.23 Ρόλοι του K+ στην αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις
3.24 Υδατοπορίνες και απορρόφηση νερού
3.25 Οσμωτική προσαρμογή
3.26 Ρύθμιση ανοιγοκλεισίματος των στοματίων
3.27 Ρόλος K+ στην αντοχή στην αλατότητα
3.28 Ρόλοι του Κ στην ανθρώπινη υγεία
3.29 Μαγνήσιο: ένα ξεχασμένο θρεπτικό στοιχείο στην φυτική παραγωγή
3.30 Ασβέστιο
3.31 Πρόσδεση και διαμερισματοποίηση του Ca
3.32 Τάνυση των κυττάρων και απεκκριτικές διεργασίες
3.33 Το ασβέστιο ως δευτερογενής αγγελιοφόρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ιχνοστοιχεία και λοιπά στοιχεία
4.1 Ρόλοι του βορίου
4.2 Δομή κυτταρικών τοιχωμάτων
4.3 Μεταβολισμός βορίου
4.4 Λειτουργία της μεμβράνης
4.5 Δομή κυτταρικού τοιχώματος
4.6 Μεταβολισμός και μεταφορά υδατανθράκων
4.7 Ένζυμα και αυξητικές ουσίες
4.8 Σύνθεση και μεταβολισμός φαιvολικών ενώσεων
4.9 Επίδραση βορίου σε άλλα θρεπτικά συστατικά
4.10 Επίδραση βορίου στην αύξηση και απόδοση
4.11 Απορρόφηση βορίου και απαιτήσεις σε βόριο των φυτών
4.12 Ρόλοι βορίου και συμπτώματα έλλειψης στην ανθρώπινη υγεία
4.13 Τροφοπενία βορίου στα φυτά
4.14 Τοξικότητα βορίου
4.15 Αντοχή των εσπεριδοειδών στο βόριο
4.16 Σίδηρος στο έδαφος
4.17 Ρόλοι Fe στον άνθρωπο
4.18 Ρόλοι του Fe στα φυτά
4.19 Έλλειψη και τοξικότητα σιδήρου
4.20 Χημικά εμπόδια της αύξησης των φυτών
4.21 Αποτελεσματικότητα σιδήρου
4.22 Μηχανισμοί απορρόφησης σιδήρου στα κύτταρα της ρίζας (Σχ. 4.10)
4.23 Απορρόφηση σιδήρου από το ζωικό βασίλειο
4.24 Οφέλη στην υγεία του ανθρώπου από το σίδηρο
4.25 Ρόλοι σιδήρου στις μεταβολικές διεργασίες στον άνθρωπο
4.26 Απαιτήσεις σε σίδηρο από τον άνθρωπο
4.27 Μαγγάνιο (Mn)
4.28 Χημικές ιδιότητες του Mn
4.29 Το Μαγγάνιο σε Έδαφος, Νερό και Αέρα
4.30 Απορρόφηση
4.31 Αποτελεσματικότητα μαγγανίου
4.32 Γενικοί ρόλοι του Mn
4.33 Σχέση Mn και μυκητολογικών και βακτηριακών ζημιών
4.34 Ένζυμα που περιέχουν μαγγάνιο
4.35 Ένζυμα που η ενεργοποίηση τους εξαρτάται από το μαγγάνιο
4.36 Έλλειψη και τοξικότητα μαγγανίου
4.37 Συμπτώματα τοξικότητας
4.38 Ρόλος Mn στη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου
4.39 Κίνδυνος από τροφοπενία Mn με τη δίαιτα
4.40 Παράγοντες που συμβάλλουν στην τροφοπενία Mn στον άνθρωπο
4.41 Χαλκός (Cu)
4.42 Χαλκοπρωτεΐνες
4.43 Πλαστοκυανίνη
4.44 Υπεροξειδική δισμουτάση (Superoxide dismutase, SOD)
4.45 Οξειδάση του κυτοχρώματος c (Cytochrome c oxidase, CcO)
4.46 Οξειδάση του ασκορβικού οξέος
4.47 Οξειδάση της διαμίνης
4.48 Οξειδάση πολυφαινολώv
4.49 Μεταβολισμός υδατανθράκων, λιπιδίων και αζώτου
4.50 Τροφοπενία και τοξικότητα χαλκού
4.51 Ρόλοι Zn
4.52 Ένζυμα που περιέχουν ψευδάργυρο
4.53 Σύνθεση τρυπτοφάνης και ΙΑΑ
4.54 Ακεραιότητα μεμβρανών και υπεροξείδωση λιπιδίων
4.55 Αλληλεπίδραση φωσφόρου-ψευδαργύρου
4.56 Τροφοπενία ψευδαργύρου
4.57 Τοξικότητα ψευδαργύρου
4.58 Αποτελεσματικότητα ψευδαργύρου
4.59 Ρόλοι χλωρίου στα φυτά
4.60 Πρόσληψη, μεταφορά και ομοιόσταση CI-
4.61 Ρύθμιση της λειτουργίας των στομάτων
4.62 Χλώριο και αύξηση
4.63 Χλώριο και οσμορύθμιση
4.64 Τροφοπενία και τοξικότητα χλωρίου
4.65 Αντοχή των εσπεριδοειδών στο χλώριο
4.66 Μολυβδαίνιο (Μο)
4.67 Νιτρογενάση
4.68 Νιτρική αναγωγάση
4.69 Τροφοπενία και τοξικότητα μολυβδαινίου
4.70 Φυσιολογικές δράσεις του Νi
4.71 Σχέση του Νi με την αντοχή στις ασθένειες των φυτών
4.72 Τρόποι δράσης του Νi
4.73 Συγκεντρώσεις Νί στο έδαφος
4.74 Νικέλιο στα φυτά
4.75 Απορρόφηση Νί από τα φυτά
4.76 Τροφοπενία και τοξικότητα νικελίου
4.77 Η πρόσληψη Νί στα φυτά
4.78 Μεταφορά του Νί στα φυτά
4.79 Ευεργετικά στοιχεία
4.80 Νάτριο (Na)
4.81 Ρόλοι νατρίου στα C4 φυτά
4.82 Απορρόφηση Na
4.83 Πυρίτιο (Si)
4.84 Απορρόφηση, συγκέντρωση και κατανομή Sί
4.85 Οι ευνοϊκές δράσεις του πυριτίου είναι οι εξής:
4.86 Σελήνιο (Se)
4.87 Απορρόφηση σεληνίου
4.88 Αφομοίωση και μεταβολισμός
4.89 Ρόλοι του σεληνίου
4.88 Κοβάλτιο (Co)
4.90 Χρώμιο (Cr)
4.91 Ρόλοι χρωμίου στον άνθρωπο και τα ζώα
4.92 Ιώδιο (I)
4.93 Πηγές τροφίμων για χορήγηση ιωδίου
4.94 Φυτοτοξικότητα του υδραργύρου (Hg)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχέση μεταξύ του εφοδιασμού σε θρεπτικά στοιχεία και απόδοσης των φυτών
5.1 Αρχές μακροσκοπικής διάγνωσης των τροφοπενιών
5.2 Θρέψη και φωτοσύνθεση
5.3 Επίδραση της θρέψης στις ενδογενείς συγκεντρώσεις των φυτοορμονών
5.4 Ανάπτυξη ρίζας
5.5 Εδαφικοί- Χημικοί παράγοντες
5.6 Εφοδιασμός σε θρεπτικά στοιχεία
5.7 Αερισμός εδάφους
5.8 Χρήσιμα βακτήρια της ριζόσφαιρας
5.9 Εδαφικοί παράγοντες
5.10 Περιεχόμενο του εδάφους σε νερό
5.11 Θερμοκρασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων
6.1 Ανοδική κίνηση του νερού
6.2 Ο ρόλος της εφυμενίδας ως εμπόδιο στην απώλεια ύδατος από τα φύλλα
6.3 Δομή και σύσταση της εφυμενίδας
6.4 Υδατικό δυναμικό
6.5 Μέτρηση του υδατικού δυναμικού (Ψκυτ.)
6.6 Μέτρηση του οσμωτικού δυναμικού
6.7 Μέτρηση της σπαργής (ΨΡ)
6.8 Ριζική πίεση
6.9 Η απορρόφηση και μεταφορά ιόντων
6.10 Γενικά περί απορροφήσεως ιόντων
6.11 Επίδραση διαφόρων παραγόντων στην απορρόφηση
6.12 Επίδραση ιόντων του ίδιου φορτίου στην απορρόφηση
6.13 Ανεξαρτησία απορρόφησης ανιόντος και κατιόντος του ίδιου άλατος
6.14 Επίδραση του φωτός στην απορρόφηση
6.15 Μηχανισμοί απορρόφησης ιόντων - μεταφορά σε μικρές αποστάσεις
6.16 Μεταφορά ενώσεων από το εξωτερικό διάλυμα στα κύτταρα της ρίζα
6.17 Κινητική της μεταφοράς ενώσεων στις ρίζες
6.18 Παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση ιόντων από τις ρίζες
6.19 Παράγοντες που επηρεάζουν την απελευθέρωση ιόντων μέσα στα αγγεία και την ταχύτητα εκροής
6.20 Μεταφορά ιόντων σε μεγάλες αποστάσεις στα αγγεία και τους ηθμοσωλήνες
6.21 Φόρτωση και εκφόρτωση των αγγείων
6.22 Αντιδράσεις ανταλλαγής - προσρόφησης και αφαίρεσης στοιχείων με την ξυλώδη μοίρα
6.23 Απελευθέρωση ή απέκκριση ενώσεων
6.24 Αρχές της μεταφοράς στην ηθμώδη μοίρα και ανατομία του φλοιώδους παρεγχύματος
6.25 Φόρτωση της ηθμώδους μοίρας και σύσταση του χυμού της
6.26 Θρεπτικά στοιχεία με μεγάλη ευκινησία στο φλοίωμα
6.27 Θρεπτικά στοιχεία με μικρή ευκινησία στο φλοίωμα
6.28 Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα
6.29 Απορρόφηση ενώσεων από τα φύλλα
6.30 Απορρόφηση ενώσεων
6.31 Δομή της εφυμενίδας
6.32 Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων μέσω της εφυμενίδας
6.33 Είσοδος μέσω των στοματίων
6.34 Διαφυλλική χορήγηση θρεπτικών στοιχείων
6.35 Γεωργική σημασία των διαφυλλικών λιπάνσεων
6.36 Διαφυλλικές λιπάνσεις
6.37 Είσοδος θρεπτικών στοιχείων δια μέσου του στρώματος κηρού
6.38 Είσοδος θρεπτικών στοιχείων μέσω των κυπαρικών τοιχωμάτων
6.39 Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων μέσω της κυτοπλασματικής μεμβράνης (πλασμαλήμμα)
6.40 Παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων
6.41 Επιφανειο-ενεργές ενώσεις
6.42 Χηλικές ενώσεις
6.43 Βιολογικοί παράγοντες
6.44 Είδος και ποικιλία
6.45 Επιφάνεια και ηλικία φύλλου
6.46 Αποτελεσματικότητα απορρόφησης και χρήσης θρεπτικών στοιχείων
6.47Τοξικότητα Η+
6.48 Τοξικότητα ΑΙ
6.49 Αναστολή της απορρόφησης νερού και θρεπτικών στοιχείων και πρόκληση τροφοπενιών
6.50 Αντοχή στο αλουμίνιο
6.51 Τοξικότητα Μαγγανίου
6.52 Ασβεστούχα και αλκαλικά εδάφη
6.53 Ψευδάργυρος
6.54 Βόριο και φώσφορος
6.55 Μηχανισμοί προσαρμογής
6.56 Φυτά Calcicoles and calcifuges σε ασβεστολιθικά εδάφη

Κεφάλαιο 7 Τροφοπενίες, ανάλυση εδάφους, μακροσκοπική εξέταση, υδροπονία, αύξηση ρίζας, θρέψη και ασθένειες
7.1 Διάγνωση της τροφοπενίας και τοξικότητας των θρεπτικών στοιχείων
7.2 Εφοδιασμός θρεπτικών στοιχείων και αντίδραση στην αύξηση
7.3 Αναγνώριση τροφοπενιών από τα ορατά συμπτώματα
7.4 Ανάλυση φυτικών ιστών
7.5 Σχέση μεταξύ της ταχύτητας αύξησης των φυτών και της συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων
7.6 Αποτελεσματικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων
7.7 Αύξηση στην αποτελεσματικότητα χρήσης του Ν
7.8 Ηλεκτρονικά εργαλεία για ανίχνευση της τροφοπενίας Ν
7.9 Μέθοδοι μέτρησης της αντίδρασης της ρίζας
7.10 Μεθοδολογία προσδιορισμού της χημικής σύστασης δειγμάτων εδάφους, νερού και φυτών
7.11 Αναλυτικές μέθοδοι - συσκευές
7.12 Ηλεκτρόδια "ΝΟ3"
7.13 Ηλεκτρόδια ΝΗ3
7.14 Χρωματομετρία - φασματοφωτομετρία
7.15 Φλογοφωτομετρία
7.16 Ατομική απορρόφηση
7.17 Plasma emission spectoscopy (ICP)
7.18 Ηλεκτρονική μικροσκοπία ακτίνων και μικροανάλυση (electron probe microanalysis)
7.19 Εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων στην ανόργανη θρέψη
7.20 Ανάλυση εδάφους
7.21 Το άζωτο του εδάφους
7.22 Δείκτες διαθεσιμότητας Ν
7.23 Ο εδαφικός Ρ και η εκχύλιση του
7.24 Αντιδράσεις Ρ στο έδαφος
7.25 Το Κ του εδάφους και η εκχύλιση του
7.26 Εκχύλιση ιχνοστοιχείων (Zn, Fe, Mn, Cu)
7.27 Επιλογή μεθόδου χημικής ανάλυσης του εδάφους
7.28 Ερμηνεία των αναλύσεων του εδάφους
7.29 Υδροπονική καλλιέργεια φυτών
7.30 Μέθοδοι υδροπονικής καλλιέργειας
7.31 Πλεονεκτήματα του περλίτη
7.32 Εδαφικό διάλυμα
7.33 Καλλιέργεια σε θρεπτικό διάλυμα ή υδροκαλλιέργεια
7.34 Φυλλοδιαγνωστική
7.35 Παράγοντες που επηρεάζουν την κριτική συγκέντρωση
7.36 Χειρισμός δειγμάτων
7.37 Φυλλοδιαγνωστική φυλλοβόλων οπωροφώρων
7.38 Η φυλλοδιαγνωστική των αείφυλλων οπωροφόρων και της αμπέλου
7.39 Ελιά
7.40 Εσπεριδοειδή 7.41 Avocado
7.42 Αμπέλι
7.43 Η φυλλοδιαγνωστική μερικών φυτών μεγάλης καλλιέργειας
7.44 Μακροσκοπική εξέταση των συμπτωμάτων
7.45 Σχέση μεταξύ της θρέψης και των εχθρών και των ασθενειών των φυτών
7.46 Ρόλος του πυριτίου
7.47 Ρόλος του αζώτου και του καλίου
7.48 Ρόλος του ασβεστίου
7.49 Ρόλος του φωσφόρου
7.50 Ρόλος της ανόργανης θρέψης στην αντοχή καλλιεργούμενων φυτών σε συνθήκες περιβαλλοντικής καταπόνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κορεσμός εδάφους & αρχές και μέθοδοι χορήγησης λιπασμάτων
8.1 Ζημιά από κορεσμό του εδάφους
8.2 Τροφοπενία και τοξικότητα ανόργανων στοιχείων μετά από κορεσμό
8.3 Η επίδραση του κορεσμού του εδάφους στο έδαφος και την φυσιολογία και θρέψη των φυτών
8.4 Φυσικοχημικές μεταβολές του εδάφους
8.5 Συμπεριφορά του Ν στα κορεσμένα εδάφη
8.6 Μορφές Ν σε κορεσμένα εδάφη
8.7 Αντιδράσεις τον ΝΗ4-Ν σε κορεσμένα εδάφη
8.8 Συμπεριφορά του Ρ σε κορεσμένα εδάφη
8.9 Επίδραση του κορεσμού του εδάφους στη δέσμευση Ρ
8.10 Συμπεριφορά S σε κορεσμένα εδάφη
8.11 Επίδραση του κορεσμού του εδάφους στα ιχνοστοιχεία
8.12 Σχηματισμός τοξικών ουσιών σε κορεσμένα εδάφη
8.13 Αντοχή των οπωροφόρων σε συνθήκες κορεσμού του εδάφους
8.14 Προσαρμοστικοί μηχανισμοί των φυτών
8.15 Τρόποι περιορισμού των ζημιών από τον κορεσμό του εδάφους με νερό
8.16 Αρχές εφαρμογής των λιπασμάτων
8.17 Επιλογή της θέσης τοποθέτησης του λιπάσματος
8.18 Μεταφορά των λιπασμάτων στο έδαφος
8.19 Δείκτης αλατότητας
8.20 Έκπλυση
8.21 Απονιτροποίηση
8.22 Ακινητοποίηση λιπασμάτων
8.23 Αποτελεσματικότητα λίπανσης
8.24 Εποχή λίπανσης
8.25 Τρόποι εφαρμογής λιπασμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η επίδραση της αλατότητας στα φυτά
9.1 Ανάλυση του προβλήματος της αλατότητας
9.2 Διάγνωση του προβλήματος των αλάτων
9.3 Αντοχή των καλλιεργούμενων φυτών στα άλατα
9.4 Λαχανικά
9.5 Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
9.6 Χορτοδοτικά φυτά
9.7 Προσδιορισμός της αντοχής των φυτών στα άλατα
9.8 Μηχανισμοί μεταφοράς χλωρίου που σχετίζονται με την αντοχή στην αλατότητα
9.9 Μείωση απορρόφησης CI- από τις ρίζες
9.0Ο Ενδοκυτταρική κατανομή του χλωρίου
9.11 Μηχανισμός προσαρμογής σε αλατούχα υποστρώματα
9.12 Αποκλεισμός αλάτων (salt exclusion)
9.13 Κατανομή των αλάτων στους βλαστούς
9.14 Οσμωτική προσαρμογή
9.15 Συμβατές οσμωρυθμιστικές ενώσεις
9.16 Αποβολή αλάτων
9.17 Μυκορριζία
9.18 Ρόλος της διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων στην αρχιτεκτονική της ρίζας
9.19 Ρόλος των μυκορριζίων στη θρέψη των φυτών με Ρ
9.20 Μυκόρριζες
9.21 Εκτομυκορριζία
9.22 Ενδομυκορριζία
9.23 Ενδομυκόρριζα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Τοξικότητες θρεπτικών και μη στοιχείων
10.1 Τοξικότητα Η
10.2 Τοξικότητα αζώτου
10.3 Τοξικότητα ΝΗ
10.4 Τοξικότητα Διουρίας
10.5 Τοξικότητα αλάτων (Αλάτωση-αλκαλίωση)
10.6 Αλατούχα-αλκαλιωμένα εδάφη
10.7 Τονερό άρδευσης ως παράγοντας χορήγησης τοξικών συγκεντρώσεων ιόντων
10.8 Τοξικότητα Mg
10.9 Τοξικότητα ΑΙ
10.10 Σελήνιο
10.11 Αρσενικό
10.12 Χρώμιο
10.13 Υδράργυρος
10.14 Φυτοτοξικότητα που προκαλείται από Hg
10.15 Χαλκός
10.16 Μαγγάνιο
10.17 Ψευδάργυρος
10.18 Τοξικότητα καδμίου στα φυτά καιο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων
10.19 Τοξικότητα μολύβδου στα φυτά
10.20 Απορρόφηση Pb και μεταφορά στο φυτό
10.21 Φυσιολογικές και βιοχημικές δράσεις του μολύβδου
10.22 Αντοχή των φυτών στο μόλυβδο
10.23 Χρήσηφυτώνγιααποκατάστασηεδαφών ρυπmιθέντων με βαρέα μέταλλα
10.24 Φυτοεκχύλιση
10.25 Συνδυασμοί φυτών και μικροοργανισμών για αφαίρεση βαρέων μετάλλων από εδάφη
10.26 Μηχανισμοί επιβίωσης των φυτών σε περιβάλλοντα με βαριά μέταλλα
10.27 Προσρόφηση βαρέων μετάλλων στο έδαφος
10.28 Απορρόφηση και μεταφορά βαρέων μετάλλων
10.29 Ανοχή των φυτών σε βαρέα μέταλλα
10.30 Μηχανισμοί ανοχής των φυτών σε βαρέα μέταλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Λίπανση καλλιεργειών
11.1 Λίπανση σιτηρών
11.2 Λίπανση αραβόσιτου
11.3 Λίπανση ρυζιού
11.4 Λίπανση βαμβακιού
11.5 Λίπανση καπνού
11.6 Λίπανση σακχαρότευτλωv
11.7 Λίπανση φασολιών και ρεβυθιώv
11.8 Λίπανση μηδικής
11.9 Μποσταvικά
11.10 Σπαράγγι
11.11 Λίπανση πατάτας
11.12 Λίπανση πιπεριάς
11.13 Λίπανση μελιτζάνας
11.14 Λίπανση αγγουριού
11.15 Λίπανση μαρουλιού
11.16 Λίπανση μηλιάς - αχλαδιάς
11.17 Λίπανση ροδακινιάς
11.18 Λίπανση ακτιvιδιάς
11.19 Λίπανση Βερικοκιάς
11.20 Λίπανση κερασιάς
11.21 Λίπανση ακρόδρυωv
11.22 Λίπανση φιστικιάς
11.23 Λίπανση αμυγδαλιάς
11.24 Λίπανση καρυδιάς
11.25 Λίπανση ροδιάς
11.26 Ανάγκες της ελιάς σε θρεπτικά στοιχεία
11.27 Προσδιορισμός των λιπαντικών αναγκών της ελιάς
11.28 Το άζωτο στη θρέψη της ελιάς
11.29 Ο φωσφόρος στη θρέψη της ελιάς
11.30 Το Κάλιο στη θρέψη της ελιάς
11.31 Λίπανση ελιάς
11.32 Λίπανση εσπεριδοειδών
11.33 Λίπανση αμπέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Λιπάσματα
12.1 Αποτελεσματικότητα λίπανσης
12.2 Πως εκφράζονται τα θρεπτικά στοιχεία των λιπασμάτων
12.3 Η επίδραση των λιπασμάτων στην ποιότητα και θρεπτική αξία των προϊόντων
12.4 Παρασκευή αζωτούχων, φωσφορικών και καλιούχων λιπασμάτων
12.5 Παρασκευή αζωτούχων λιπασμάτων
12.6 Παραγωγή νιτροφωσφορικών λιπασμάτων
12.7 Αζωτούχα λιπάσματα
12.8 Νιτρικά λιπάσματα
12.9 Η οξύτητα και βασικότητα των αξωτούχων λιπασμάτων
12.10 Αζωτούχα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης
12.11 Ταπλεονεκτήματα απότηχρήση λιπασμάτων βραδείας απελευθέρωση
12.12 Οργανικές ενώσεις χωρίς επικαλύψεις
12.13 Αναστολείς νιτροποίησης
12.14 Σύνθεση φωσφορικών λιπασμάτων
12.15 Παρασκευή υπερφωσφορικών λιπασμάτων
12.16 Διάφορα φωσφορικά
12.17 Παραγωγή νιτροφωσφορικών λιπασμάτων
12.18 Σύνθεση καλιούχων λιπασμάτων
12.19 Πολυφωσφορικό κάλιο
12.20 Παρασκευή και ιδιότητες των μικτών λιπασμάτων
12.21 Θείο και λιπάσματα που περιέχουν S
12.22 Μορφές S στο έδαφος και η χρησιμοποίηση του από τα φυτά
12.23 Θειικές ενώσεις
12.24 Φυλλοδιαγνωστική
12.25 Προσθήκη S από την ατμόσφαιρα και το νερό άρδευσης
12.26 Υγρή απόθεση S
12.27 Ξηρή απόθεση S
12.29 Λιπάσματα που περιέχουν ιχνοστοιχεία
12.30 Υποπροϊόντα της βιομηχανίας
12.31 Ενσωμάτωση σε μικτά λιπάσματα
12.32 Λιπάσματα που χορηγούν ιχνοστοιχεία (Green Terra)
12.33 Υγρά λιπάσματα
12.34 Διαλύματα αζώτου
12.35 Διαλύματα Ρ-Κ
12.36 Υγρά μικτά λιπάσματα
12.37 Οργανικά λιπάσματα
12.38 Η κοπριά ως λίπασμα
12.39 Η χρησιμοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων και των λυμάτων πόλεων στις λιπάνσεις καλλιεργειών
12.40 Οργανικά λιπάσματα
12.41 Οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα
12.42 Χρήση ζωικής κόπρου
12.43 Χλωρά λίπανση
12.44 Χηλικές ενώσεις για διόρθωση τροφοπενιών
12.45 Χαρακτηριστικά των χηλικών ενώσεων
12.46 Χηλικές μορφές Σιδήρου
12.47 Χηλικές και ανόργανες ενώσεις για διόρθωση μιας τροφοπενίας
12.48 Σκευάσματα για διόρθωση της τροφοπενίας Zn
12.49 Σκευάσματα για διόρθωση της έλλειψης Β
12.50 Απορρόφηση θρεπτικών στοιχειών από τα φυλλά
12.51 Σύνθετα διαφυλλικά λιπάσματα
12.52 Σύνθετα λιπάσματα που περιέχουν επιπλέον ένα ιχνοστοιχείο
12.53 Επίδραση των φωσφορικών λιπασμάτων στον ευτροφισμό
12.54 Νανοτεχνολογία στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
12.55 Νανολιπάσματα
12.56 Απορρόφηση και μεταφορά των νανολιπασμάτων στα φυτά
12.57 Ταξινόμησητων λιπασμάτων βραδείας και ελεγχόμενης απελευθέρωσης
12.58 Λιπάσματα βραδείας σε σύγκριση με τα ελεγχόμενης απελευθέρωσης
12.59 Οργανικό Ν - ενώσεις με μικρή διαλυτότητα
12.60 Λιπάσματα όπου ένα φυσικό εμπόδιο ελέγχει την απελευθέρωση του θρεπτικού στοιχείου
12.61 Ανόργανες ενώσεις με μικρή διαλυτότητα
12.62 Περιγραφή των λιπασμάτων βραδείας ή ελεγχόμενης απελευθέρωση
12.63 Ενώσεις που απελευθερώνουν οργανικό άζωτο
12.64 Άλλες ενώσεις ουρίας- αλδεϋδης και συνθετικές αζωτούχες ενώσεις
12.65 Λιπάσματα με επικάλυψη
12.66 Επικάλυψη με ανόργανα υλικά
12.67 Επικάλυψη των κόκκων λιπάσματος με πολυμερή
12.68 Λιπάσματα με επικάλυψη από οργανικά πολυμερή
12.69 Πρόβλεψη της απελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων από λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης - Εμπειρική και μηχανιστική προσέγγιση
12.70 Λιπάσματα CRF και SRF στην πράξη
12.71 Περιγραφή λιπασμάτων βραδείας και ελεγχόμενης απελευθέρωσης
12.72 Λιπάσματα βραδείας ή ελεγχόμενης απελευθέρωσης με επικάλυψη
12.73 Μερικώς επικαλυμμένα με πολυμερές - ενθυλακωμένα ελεγχόμενης
απελευθέρωσης λιπάσματα από ενθυλακωμένα και μη ενθυλακωμένα Ν1ΝΡ ή ΝΡΚ λιπάσματα
12.74 Επικαλυμμένα (encapsulated) λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης
12.75 Αναστολείς νιτροποίησης
12.76 Αναστολείς ουρεάσης
12.77 Αποδέσμευση θρεπτικών στοιχείων από τα λιπάσματα βραδείας και ελεγχόμενης αποδέσμευσης
12.78 Είδη αναστολέων της ουρεάσης
12.79 Ενώσεις που δοκιμάστηκαν ως αναστολείς της ουρεάσης
12.80 AGROTAIN
12.81 Πλεονεκτήματα της χρήσης λιπασμάτων βραδείας ή ελεγχόμενης απελευθέρωση
12.82 Υδατοδιαλυτά λιπάσματα κατάλληλα και για διαφυλλική λίπανση ή υδρολίπανση
12.83 Λιπάσματα Complesal
12.84 Σειρά BLAUKORN
12.85 Σειρά NOVATEC
12.86 Σειρά ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ YARA
12.87 Διαφυλλικά λιπάσματα με ιχνοστοιχεία YARA
12.88 Σειρά BASAPLANT
12.89 Διαφυλλικά λιπάσματα και λιπάσματα που χορηγούν ιχνοστοιχεία
12.90 Λιπάσματα που χορηγούν ιχνοστοιχεία
12.91 Κοινά λιπάσματα
12.92 Σειρά Nitrophoska (προϊόντα Euro Chem)
12.93 Λιπάσματα COMPLEFERT
12.94 Σειρά NUTRIFERT (Πίν. 12.24)
12.95 Σειρά ZEOTEC
12.96 Μικροκοκκώδηλιπάσματαμευψηλή περιεκτικότητασεΡκαιιχνοστοιχεία
12.97 Λιπάσματα ελεγχόμενης η βραδείας απελευθερωσης
12.98 Σειρά Cote-N
12.99 Σειρά Nutrimore
12.100 Σειρά NITROTEC
12.101 ΣειράΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ENTEC 12.102 Σειρά NUTRACTIVE Ν (Πίν. 12.29)
12.103 Κοκκώδη λιπάσματα με σταθεροποιημένο Ν
12.104 DYNAMIC (Σειρά με Mg, Β, Zn)
free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...