Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Διαχείριση εδαφών


Διαχείριση εδαφών

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 402002

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9786188276826
Κωνσταντίνος Σινάνης
Περιγραφή
Reviews

Διαχείριση εδαφών

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σινάνης
ISBN: 9786188276826
Σελίδες: 150
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
1.1. Γενικά
1.2. Βασικές έννοιες
1.3. Κατηγορίες εδαφολογικών χαρτών
1.4. Ονοµασία και συµβολισµός των Χαρτογραφικών Εδαφικών Μονάδων (ΧΕΜ) 1.5. ∆ιαδικασία χαρτογράφησης
1.6. Περιγραφή της εδαφοτοµής
1.7. Άνοιγµα των φρεατίων µε τη βοήθεια εδαφολήπτη 
1.8. Προσωπικό και εξοπλισµός που απαιτείται για τη χαρτογράφηση των εδαφών 1.9. Παράδειγµα περιγραφής της εδαφοσειράς Λούρες 
1.10. Παράδειγµα περιγραφής ενός εδαφικού προφίλ
1.11. Η τεχνολογική εξέλιξη και η συµβολή της στη χαρτογράφηση των εδαφών  1.12. Ερµηνεία Εδαφολογικών χαρτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΗΣ
2.1. Γενικά
2.2. Στόχος της αξιολόγησης
2.3. Ορολογία στην αξιολόγηση της γης
2.4. Τύποι αξιολόγησης γης
2.5. ∆ιαδικασία αξιολόγησης της γης
2.6. Συστήµατα αξιολόγησης της γης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
3.1. Γενικά
3.2. ∆ιάβρωση από το νερό
3.3. ∆ιαβρωσιµότητα του εδάφους
3.4. Φυσικές συνθήκες που ευνοούν τη διάβρωση µε νερό
3.5. Υπολογισµός των απωλειών εδάφους λόγω διάβρωσης
3.6. Μέτρα προστασίας των εδαφών από τη διάβρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ Ε∆ΑΦΗ
4.1. Γενικά
4.2. Η αλάτωση των εδαφών λόγω της γεωγραφικής ή τοπογραφικής τους θέσεως
4.3. Αλάτωση των εδαφών µε το νερό άρδευσης
4.4. Η αλατότητα των εδαφών στην αρδευόµενη γεωργία
4.5. Αντιµετώπιση των προβληµάτων που οφείλονται στην αλατότητα
4.6. Αντοχή των καλλιεργειών στην αλατότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΑ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ Ε∆ΑΦΗ
5.1. Γενικά
5.2. Η νατρίωση του εδάφους και πως συντελείται
5.3. ∆είκτες εκτίµησης της νατρίωσης του εδάφους
5.4. Η αλάτωση-νατρίωση του εδάφους και οι επιδράσεις της στις φυσικοχηµικές του ιδιότητες
5.5. Βελτίωση αλατούχων-νατριωµένων και νατριωµένων εδαφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΑ ΟΞΙΝΑ Ε∆ΑΦΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ
6.1. Γενικά
6.2. Τα όξινα εδάφη και η δηµιουργία τους
6.3. Η βελτίωση των όξινων εδαφών
6.4. Τα ασβεστούχα αλκαλικής αντίδρασης εδάφη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...