Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Compendium of Tropical Fruit Diseases (Ασθένειες τροπικών φυτών - έκδοση στα αγγλικά)


Compendium of Tropical Fruit Diseases (Ασθένειες τροπικών φυτών - έκδοση στα αγγλικά)

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 007097

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9780890541623
Randy C. Ploetz, George A. Zentmyer, W. T. Nishijima, K. G. Rohrbach
Περιγραφή
Reviews

Compendium of Tropical Fruit Diseases

Συγγραφέας: Randy C. Ploetz, George A. Zentmyer, W. T. Nishijima, K. G. Rohrbach
ISBN: 9780890541623
Σελίδες: 118
Σχήμα: 22 X 28
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 1994


The need for this compendium should be apparent to anyone who has sought current information on diseases of tropical fruits. Much of what is now available on these crops is out of date, in disparate sources, or in several different languages. This compendium is meant to fill this perceived void for banana, coconut, mango, pineapple, papaya, and avocado. I hope that it will prove to be an up-to-date reference for pathologists, agriculturists, farm managers, and others who either work in the tropics or otherwise need information on diseases of these important fruits.Contents

Introduction

Part 1: Banana
Taxonomy
Origins and Importance
Anatomy
Horticulture
Banana Diseases Caused by Fungi
Anthracnose and Fungal Scald
Botryodiplodia Finger Rot
Brown Spot and Diamond Spot
Cigar-End Rot
Cladosporium Speckle
Cordana Leaf Spot (Leaf Blotch)
Crown Mold, Crown Rot, and Pedicel Rot
Freckle
Fusarium Wilt (Panama Disease)
Pitting Disease (Johnston Spot)
Sigatoka Leaf Diseases
Sooty Mold
Speckle (Swamp Spot) and Black Tip
Squirter Disease
Banana Diseases Caused by Bacteria
Moko Disease
Bacterial Soft Rot
Banana Diseases Caused by Viruses
Banana Bunchy Top
Infectious Chlorosis, Mosaic, and Heart Rot
Banana Streak
Bract Mosaic
Banana Diseases Caused by Nematodes
Burrowing Nematode Root Rot (Blackhead Toppling Disease)
Lesion Nematode Damage, Spiral Nematode

Part 2: Coconut
Taxonomy
Origin and Distribution
Importance
Anatomy
Coconut Diseases Caused by Fungi
Bud Rot and Nut Fall
Ganoderma Butt Rot (Basal Stem Rot)
Gray Leaf Blight
Stem Bleeding Disease
Coconut Diseases Caused by Nonfungal Agents
Cadang-Cadang and Tinangaja
Lethal Yellowing
Red Ring Disease

Part 3: Mango
Importance
Taxonomy
Description
Genetics and Breeding
Propagation of Cultivars
Mango Diseases Caused by Fungi
Alternaria Rot (Black Spot)
Anthracnose
Gray Leaf Spot
Malformation
Pink Disease
Powdery Mildew
Scab
Stem-End Rot
Mango Diseases Caused by Nonfungal Agents
Algal Leaf Spot
Bacterial Black Spot
Nematodes
Mango Disorders Caused by Abiotic Factors
Decline
Internal Breakdown of Fruit

Part 4: Pineapple
World Production
The Pineapple Plant
Pineapple Diseases
Pineapple Diseases Caused by Fungi
Butt Rot, Black Rot, White Leaf Spot, Fruitlet Core Rot, Leathery Pocket, Interfruitlet Corking
Fusariosis
Phytophthora Heart Rot and Root Rot
Pineapple Diseases Caused by Bacteria
Bacterial Heart Rot and Fruit Collapse
Marbling Disease
Pink Disease
Pineapple Diseases Caused by Nematodes
Lesion Nematode
Reniform Nematode
Root-Knot Nematodes
Pineapple Disease Caused by a Virus
Mealybug Wilt
Pineapple Disease with a Noninfectious Etiology
Internal Browning

Part 5: Papaya
Botany
General Description
Flower and Tree Type
Ecological Requirements
Cultivars and Breeding
Production
Papaya Diseases Caused by Fungi
Alternaria Fruit Spot
Anthracnose
Cercospora Black Spot
Dry Rot
Fusarium Fruit Rot
Guignardia Spot
Internal Blight
Lasiodiplodia Fruit and Stem-End Rot
Phytophthora Fruit Rot and Root Rot
Powdery Mildew
Rhizopus Soft Rot
Stemphylium Fruit Spot
Wet Fruit Rot
Papaya Diseases Caused by Bacteria
Internal Yellowing
Purple Stain Fruit Rot
Papaya Diseases Caused by Viruses
Papaya Droopy Necrosis and Papaya Apical Necrosis
Papaya Ringspot
Papaya Diseases Caused by Nematodes
Reniform Nematodes
Root-Knot Nematodes
Miscellaneous Papaya Diseases
Bunchy Top
Bumpy Fruit
Carpellody (Cat-Face)
Freckles

Part 6: Avacado
Anthracnose
Armillaria Root Rot
Avocado Black Streak
Bacterial Canker
Dothiorella Stem Canker and Fruit Rot
Phytophthora Cankers
Phytophthora Root Rot
Pseudocercospora Spot (Blotch)
Rosellinia (Dematophora) Root Rot
Scab
Stem-End Rot
Sunblotch
Verticillium Wilt

Index
Color Plates

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...