Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ποιότητα και ρύπανση υπογείων νερών


Ποιότητα και ρύπανση υπογείων νερών

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 021036

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 28,75
Η Τιμή μας: 25,88
Κερδίζετε : 2,87 (10%)
9789604316830
Βασίλειος Ζ. Αντωνόπουλος

Περιγραφή
Reviews

Ποιότητα και ρύπανση υπογείων νερών

Συγγραφέας: Βασίλειος Ζ. Αντωνόπουλος
ISBN: 9789604316830
Σελίδες: 344
Σχήμα: 17 Χ 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2001Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες που διαμορφώνουν την ποιότητα και τη ρύπανση των υπόγειων νερών. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή των διαδικασιών που συμμετέχουν στη μεταφορά μάζας των ουσιών στο έδαφος κάτω από κορεσμένες και ακόρεστες συνθήκες και στην επίλυση των εξισώσεων που τις περιγράφουν με μαθηματικά μοντέλα. Eπειδή στη μεταφορά μάζας των ουσιών, καθοριστικό ρόλο έχει η κίνηση των υπόγειων νερών, απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών, για τον αναγνώστη και μελετητή, είναι οι βασικές γνώσεις υδραυλικής σε πορώδη μέσα.
Aρχικά περιγράφονται οι βασικές αρχές της ποιότητας των υπόγειων νερών. Eξετάζονται οι πηγές ρύπανσης, οι επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον και η μακροσκοπική ανάλυση των διαδικασιών ρύπανσης. Στη συνέχεια στο 2ο κεφάλαιο δίνονται οι βασικές εξισώσεις που περιγράφουν τη μεταφορά μάζας των ουσιών στα πορώδη μέσα, οι εξισώσεις όπως διαμορφώνονται όταν υπάρχουν οι διαδικασίες προσρόφησης-εκρόφησης, μετασχηματισμού των ουσιών, θεώρηση διπλού πορώδους στο έδαφος και οι εξισώσεις που προσεγγπίζουν τον συντελεστή διασποράς στα πορώδη μέσα. Στο 3ο και 4ο κεφάλαιο δίνονται αναλυτικές λύσεις, που περιγράφουν απλά προβλήματα μεταφοράς μάζας στα υπόγεια νερά και αριθμητικές λύσεις για πιο σύνθετα προβλήματα μεταφοράς μάζας. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι εφαρμογής υγρών αποβλήτων στο έδαφος (βραδείας και ταχείας διήθησης, με επιφανειακή ροή και τεχνητούς υγρότοπους), λόγω της σημασίας τους στην επεξεργασία λυμάτων με τα φυσικά συστήματα και τη σχέση τους με την ποιότητα του εδάφους και των υπόγειων νερών. Στο 6ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι διαδικασίες και η επίλυση των εξισώσεων που περιγράφουν την τύχη του αζώτου και του φωσφόρου στο εδαφικό και υπόγειο νερό που εφαρμόζονται, είτε με τα υγρά αζωτούχα λύματα, είτε με την ανόργανη και οργανική λίπανση. Στο 7ο κεφάλαιο περιγράφονται τα προβλήματα της εφαρμογής των φυτοφαρμάκων στο έδαφος και η επικινδυνότητα ρύπανσης των υπόγειων νερών. Στο 8ο κεφάλαιο περιγράφονται σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδροφορέων και στο 9ο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι και οι διαδικασίες δειγματοληψίας και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους και στους υπόγειους υδροφορείς.


Περιέχει:

1. Bασικές αρχές της ποιότητας των υπόγειων νερών
2. Mεταφορά μάζας σε πορώδη μέσα
3. Eπίλυση προβλημάτων μεταφοράς μάζας στο έδαφος με αναλυτιές μεθόδους
4. Aριθμητικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων μεταφοράς μάζας στο έδαφος
5. Tο έδαφος ως μέσο επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
6. Δυναμική του αζώτου και φωσφόρου στο εδαφικό και υπόγειο νερό
7. Φυτοφάρμακα και ρύπανση των υπογείων νερών
8. Aποκατάσταση της ποιότητας και εξυγίανση των υδροφορέων
9. Δειγματοληψία και καταγραφή ποιότητας υπογείων νερών
10. Παραρτήματα:
o Σταθερές και μονάδες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της μεταφοράς μάζας στα υπόγεια νερά
o Σταθερές ποιότητας για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού
o Ποιότητα αρδευτικού νερού και επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση
o Iδιότητες επιλεγμένων φυτοφαρμάκων
o Iδιότητες αεριοποιούμενων και ηνι-αεριοποιούμενων ουσιών
o Φυσικές και υδραυλικές ιδιότητες των εδαφών

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...