Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ασθένειες των Κολοκυνθοειδών - Διάγνωση και Αντιμετώπιση


Ασθένειες των Κολοκυνθοειδών - Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 012004

Τιμή: 130,00
9609215017
Δημήτρης Ι. Βακαλουνάκης

Περιγραφή
Reviews

Ασθένειες των Κολοκυνθοειδών
Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Συγγραφέας: Δημήτρης Ι. Βακαλουνάκης
ISBN: 9609215017
Σελίδες: 478
Σχήμα: 21 X 29
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2006

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πρακτικό οδηγό διάγνωσης και αντιμετώπισης (Α′ Μέρος) καθώς επίσης πηγή σύγχρονης πληροφόρησης (Β′ Μέρος) των κυριότερων παρασιτικών και μη παρασιτικών ασθενειών των κολοκυνθοειδών.
Το Α′ Μέρος απευθύνεται στους γεωπόνους γεωργικών εφαρμογών και αγροεφοδίων, στους φυτοπαθολόγους, στους φοιτητές Γεωπονίας αλλά και στους παραγωγούς με στόχο να τους βοηθήσει αφενός στη διάγνωση των κυριότερων παρασιτικών (μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές) και μη παρασιτικών (διαταραχές θρέψης, ζημιές από υψηλή αλατότητα, ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών, τοξικότητα από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ζημιές από ατμοσφαιρικούς ρύπους, διαταραχές οφειλόμενες σε γενετικά αίτια κ.λπ.) ασθενειών των κολοκυνθοειδών και αφετέρου στην επιλογή εφαρμογής των καταλληλότερων μέτρων αντιμετώπισής τους. Η βοήθεια στη διάγνωση προσφέρεται κυρίως μέσα από κλείδες προσδιορισμού των ασθενειών στο σπορείο και το χωράφι, που συνοδεύονται από 600 έγχρωμες φωτογραφίες με συμπτώματα των ασθενειών. Επιπλέον, όταν πρόκειται για μυκητολογικές προσβολές, με την παροχή γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών και δεδομένων σχετικών με τη μορφολογία των φυτοπαθογόνων μυκήτων, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός (στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο) για την εξέταση των υπαρχόντων εξανθήσεων στους προσβλημένους φυτικούς ιστούς ή των αναπτυσσόμενων πάνω σ’αυτούς με τη χρησιμοποίηση ‘υγρού θαλάμου’.
Το Β′ Μέρος απευθύνεται στους γεωπόνους, στους φυτοπαθολόγους, στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεωπονίας καθώς επίσης σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για πλήρη και σύγχρονη ενημέρωση πάνω στη γεωγραφική εξάπλωση, την οικονομική σημασία, τη συμπτωματολογία, την αιτιολογία, την επιδημιολογία, τον κύκλο των ξενιστών και την αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενειών των κολοκυνθοειδών.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A΄ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ…………………………………………………………………………..
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Α′ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ…………….
ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ………………………………………………………
ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ…………………………………………………………
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ………………………………………………………………………...
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………………………
Τήξη των σπορείων ή φυταρίων και σήψη των ριζών……………………………………….
Σήψη των ριζών και του στελέχους………………………………………………………….
Σήψη του λαιμού και του ποδιού…………………………………………………………….
Σήψη των ριζών από Monosporascus……………………….……………………………….
Αδροφουζαρίωση της αγγουριάς……………………………………………………………..
Αδροφουζαρίωση της πεπονιάς………………………………………………………………
Αδροφουζαρίωση της καρπουζιάς…………………………………………………………...
Βερτισιλλίωση….…………………………………………………………………………….
Διδυμέλλα…………………………………………………………………………………….
Σκληρωτινίαση……………………………………………………………………………….
Φαιά σήψη……………………………………………………………………………………
Αλτερναριάσεις………………………………………………………………………………
Ανθράκωση…………………………………………………………………………………..
Κλαδοσπορίωση………………………………………………………………………………
Περονόσπορος………………………………………………………………………………..
Ωίδιο………………………………………………………………………………………….
Προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών………………………………………
Εμβολιασμός…………………………………………………………………………………
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………………….
Βακτηριακό μάραμα………………………………………………………………………….
Βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων………………………………………………………….
Γωνιώδης κηλίδωση………………………………………………………………………….
Βακτηρίωση της πεπονιάς……………………………………………………………………
Βακτηριακή κηλίδωση των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς………………………
Βακτηριακή νέκρωση του φλοιού των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς…………..
Mετασυλλεκτικές σήψεις καρπών……………………………………………………………
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…………………………………………………………………….
Μωσαϊκό της αγγουριάς……………………………………………………………………...
Μωσαϊκό της καρπουζιάς………….…………………………………………………………
Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1……………………………………………………………….….
Κίτρινο μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………….
Χλωρωτικός νανισμός της καρπουζιάς……………………………………………………….
Πράσινο ποικιλοχλωρωτικό μωσαϊκό της αγγουριάς και εσωτερική
αποσύνθεση του καρπουζιού……………………………………………………………….
Μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………………….
Νεκρωτική κηλίδωση της πεπονιάς…………………………………………………………..
Ποικιλοχλωρωτικός νανισμός της μελιτζάνας……………………………………………….
Ψευδοΐκτερος των τεύτλων……………………………………….…………………………..
Κίτρινος παραμορφωτικός νανισμός των κολοκυνθοειδών………………………………….
ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…………………………………………………………….
Διαταραχές θρέψης…………………………………………………………………………...
Ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών……………………………………………….
Ζημιές από υψηλή αλατότητα………………………………………………………………..
Ζημιές από ατμοσφαιρικούς ρύπους…………………………………………………………
Ζημιές από φυτοπροστατευτικά προϊόντα……………………………………………………
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα φύλλα και τα άνθη ………………….
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στους καρπούς…………………………...
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα στελέχη……………………………...
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ………………………………………………………………
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ…………………………………..
Pythium spp. …………………………………………………………………………………
Fusarium oxysporum…………………………………………………………………………
Fusarium solani………………………………………………………………………………
Monosporascus cannonballus………………………………………………………………..
Didymella bryoniae…………………………………………………………………………..
Botrytis cinerea………………………………………………………………………………
Alternaria cucumerina…………………….…………………………………………………
Alternaria alternata………………………………………………………………………….
Colletotrichum orbiculare……………………………………………………………………
Cladosporium cucumerinum …………………………………………………………………
Pseudoperonospora cubensis………………………………………………………………...
Podosphaera xanthii………………………………………………………………………….
Golovinomyces orontii………………………………………………………………………..
Leveillula taurica……………………………………………………………………………..
Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ…………………………….
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ.…………….…………………………………………..
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ των κηπευτικων στην ελλαδα.
παρουσα κατασταση και προοπτικεσ αναπτυξησ…………………………..
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ. καταγωγη – Ταξινομηση – βοτανικοι
χαρακτηρεσ –ΧΡΗΣΕΙΣ………………………………………………………….
Αγγουριά (Cucumis sativus L.)……………………………………………………………….
Πεπονιά (Cucumis melo L.)…………………………………………………………………..
Καρπουζιά {Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai}…………………………………
Κομποκολοκυθιά (Cucurbita pepo L.)……………………………………………………….
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………………………
Τήξη των σπορείων ή φυταρίων και σήψη των ριζών……………………………………….
Σήψη των ριζών και του στελέχους……….………………………………………………….
Σήψη του λαιμού και του ποδιού……………………………………………………………..
Σήψη των ριζών από Monosporascus………………………………………………………...
Αδροφουζαρίωση της αγγουριάς……………………………………………………………..
Αδροφουζαρίωση της πεπονιάς………………………………………………………………
Αδροφουζαρίωση της καρπουζιάς……………………………………………………………
Βερτισιλλίωση………………………………………………………………………………..
Διδυμέλλα…………………………………………………………………………………….
Σκληρωτινίαση………………………………………………………………………………..
Φαιά σήψη……...…………………………………………………………………………….
Αλτερναριάσεις……………………………………………………………………………….
Ανθράκωση……….…………………………………………………………………………..
Κλαδοσπορίωση………………………………………………………………………………
Περονόσπορος………………………………………………………………………………..
Ωίδιο………………………………………………………………………………………….
Προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών………………………………………
Εμβολιασμός……….…………………………………………………………………………
Η κατάργηση της χρήσης του βρωμιούχου μεθυλίου στη γεωργία ως απόρροια
της ‘τρύπας του όζοντος’ και η ηλιοαπολύμανση των θερμοκηπίων
ως εναλλακτική μέθοδος για την προστασία των καλλιεργειών………………………….
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………….…………
Βακτηριακό μάραμα………………………………………………………………………….
Βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων………………………………………………………….
Γωνιώδης κηλίδωση…………………………………………………………………………..
Βακτηριακή σήψη του στελέχους…………………………………………………………….
Βακτηρίωση της πεπονιάς……………………………………………………………………
Βακτηριακή κηλίδωση των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς………………………
Βακτηριακή νέκρωση του φλοιού των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς…………..
Mετασυλλεκτικές σήψεις καρπών……………………………………………………………
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………………….…………
Μωσαϊκό της αγγουριάς……………………………………………………………………...
Μωσαϊκό της καρπουζιάς…………………………………………………………………….
Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1…………………………………………………………………..
Κίτρινο μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………….
Κίτρινη στιγμάτωση της κολοκυθιάς…………………………………………………………
Χλωρωτικός νανισμός της καρπουζιάς
Πράσινο ποικιλοχλωρωτικό μωσαϊκό της αγγουριάς και εσωτερική
αποσύνθεση του καρπουζιού………………………………………………………………
Μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………………….
Νεκρωτική κηλίδωση της πεπονιάς…………………………………………………………..
Κίτρινη δακτυλιωτή κηλίδωση της αγκινάρας……………………………………………….
Ποικιλοχλωρωτικός νανισμός της μελιτζάνας……………………………………………….
Αφιδομεταδιδόμενος ίκτερος των κολοκυνθοειδών……………….…………………………
Δυτικός ίκτερος των τεύτλων………………………………………………………………...
Ψευδοΐκτερος των τεύτλων…………………………………………………………………..
Κίτρινος παραμορφωτικός νανισμός των κολοκυνθοειδών………………………………….
ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………….…………
Διαταραχές θρέψης…………………………………………………………………………...
Ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών……………………………………………….
Ζημιές από ακρότητες εδαφικής υγρασίας…………………………………………………..
Ζημιές από υψηλή αλατότητα………………………………………………………………..
Ζημιές από ατμοσφαιρικούς ρύπους…………………………………………………………
Ζημιές από φυτοπροστατευτικά προϊόντα……………………………………………………
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα φύλλα και
τα άνθη…………………………………………………………………………………….
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στους καρπούς…………………………..
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα στελέχη……………………………..
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ…………………………………………………………………………………...
A΄ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ…………………………………………………………………………..
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Α′ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ…………….
ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ………………………………………………………
ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ…………………………………………………………
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ………………………………………………………………………...
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………………………
Τήξη των σπορείων ή φυταρίων και σήψη των ριζών……………………………………….
Σήψη των ριζών και του στελέχους………………………………………………………….
Σήψη του λαιμού και του ποδιού…………………………………………………………….
Σήψη των ριζών από Monosporascus……………………….……………………………….
Αδροφουζαρίωση της αγγουριάς……………………………………………………………..
Αδροφουζαρίωση της πεπονιάς………………………………………………………………
Αδροφουζαρίωση της καρπουζιάς…………………………………………………………...
Βερτισιλλίωση….…………………………………………………………………………….
Διδυμέλλα…………………………………………………………………………………….
Σκληρωτινίαση……………………………………………………………………………….
Φαιά σήψη……………………………………………………………………………………
Αλτερναριάσεις………………………………………………………………………………
Ανθράκωση…………………………………………………………………………………..
Κλαδοσπορίωση………………………………………………………………………………
Περονόσπορος………………………………………………………………………………..
Ωίδιο………………………………………………………………………………………….
Προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών………………………………………
Εμβολιασμός…………………………………………………………………………………
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………………….
Βακτηριακό μάραμα………………………………………………………………………….
Βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων………………………………………………………….
Γωνιώδης κηλίδωση………………………………………………………………………….
Βακτηρίωση της πεπονιάς……………………………………………………………………
Βακτηριακή κηλίδωση των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς………………………
Βακτηριακή νέκρωση του φλοιού των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς…………..
Mετασυλλεκτικές σήψεις καρπών……………………………………………………………
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…………………………………………………………………….
Μωσαϊκό της αγγουριάς……………………………………………………………………...
Μωσαϊκό της καρπουζιάς………….…………………………………………………………
Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1……………………………………………………………….….
Κίτρινο μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………….
Χλωρωτικός νανισμός της καρπουζιάς……………………………………………………….
Πράσινο ποικιλοχλωρωτικό μωσαϊκό της αγγουριάς και εσωτερική
αποσύνθεση του καρπουζιού……………………………………………………………….
Μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………………….
Νεκρωτική κηλίδωση της πεπονιάς…………………………………………………………..
Ποικιλοχλωρωτικός νανισμός της μελιτζάνας……………………………………………….
Ψευδοΐκτερος των τεύτλων……………………………………….…………………………..
Κίτρινος παραμορφωτικός νανισμός των κολοκυνθοειδών………………………………….
ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…………………………………………………………….
Διαταραχές θρέψης…………………………………………………………………………...
Ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών……………………………………………….
Ζημιές από υψηλή αλατότητα………………………………………………………………..
Ζημιές από ατμοσφαιρικούς ρύπους…………………………………………………………
Ζημιές από φυτοπροστατευτικά προϊόντα……………………………………………………
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα φύλλα και τα άνθη ………………….
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στους καρπούς…………………………...
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα στελέχη……………………………...
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ………………………………………………………………
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ…………………………………..
Pythium spp. …………………………………………………………………………………
Fusarium oxysporum…………………………………………………………………………
Fusarium solani………………………………………………………………………………
Monosporascus cannonballus………………………………………………………………..
Didymella bryoniae…………………………………………………………………………..
Botrytis cinerea………………………………………………………………………………
Alternaria cucumerina…………………….…………………………………………………
Alternaria alternata………………………………………………………………………….
Colletotrichum orbiculare……………………………………………………………………
Cladosporium cucumerinum …………………………………………………………………
Pseudoperonospora cubensis………………………………………………………………...
Podosphaera xanthii………………………………………………………………………….
Golovinomyces orontii………………………………………………………………………..
Leveillula taurica……………………………………………………………………………..
Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ…………………………….
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ KΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ.…………….…………………………………………..
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ των κηπευτικων στην ελλαδα.
παρουσα κατασταση και προοπτικεσ αναπτυξησ…………………………..
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ. καταγωγη – Ταξινομηση – βοτανικοι
χαρακτηρεσ –ΧΡΗΣΕΙΣ………………………………………………………….
Αγγουριά (Cucumis sativus L.)……………………………………………………………….
Πεπονιά (Cucumis melo L.)…………………………………………………………………..
Καρπουζιά {Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai}…………………………………
Κομποκολοκυθιά (Cucurbita pepo L.)……………………………………………………….
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………………………
Τήξη των σπορείων ή φυταρίων και σήψη των ριζών……………………………………….
Σήψη των ριζών και του στελέχους……….………………………………………………….
Σήψη του λαιμού και του ποδιού……………………………………………………………..
Σήψη των ριζών από Monosporascus………………………………………………………...
Αδροφουζαρίωση της αγγουριάς……………………………………………………………..
Αδροφουζαρίωση της πεπονιάς………………………………………………………………
Αδροφουζαρίωση της καρπουζιάς……………………………………………………………
Βερτισιλλίωση………………………………………………………………………………..
Διδυμέλλα…………………………………………………………………………………….
Σκληρωτινίαση………………………………………………………………………………..
Φαιά σήψη……...…………………………………………………………………………….
Αλτερναριάσεις……………………………………………………………………………….
Ανθράκωση……….…………………………………………………………………………..
Κλαδοσπορίωση………………………………………………………………………………
Περονόσπορος………………………………………………………………………………..
Ωίδιο………………………………………………………………………………………….
Προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών………………………………………
Εμβολιασμός……….…………………………………………………………………………
Η κατάργηση της χρήσης του βρωμιούχου μεθυλίου στη γεωργία ως απόρροια
της ‘τρύπας του όζοντος’ και η ηλιοαπολύμανση των θερμοκηπίων
ως εναλλακτική μέθοδος για την προστασία των καλλιεργειών………………………….
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………….…………
Βακτηριακό μάραμα………………………………………………………………………….
Βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων………………………………………………………….
Γωνιώδης κηλίδωση…………………………………………………………………………..
Βακτηριακή σήψη του στελέχους…………………………………………………………….
Βακτηρίωση της πεπονιάς……………………………………………………………………
Βακτηριακή κηλίδωση των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς………………………
Βακτηριακή νέκρωση του φλοιού των καρπών της καρπουζιάς και της πεπονιάς…………..
Mετασυλλεκτικές σήψεις καρπών……………………………………………………………
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………………….…………
Μωσαϊκό της αγγουριάς……………………………………………………………………...
Μωσαϊκό της καρπουζιάς…………………………………………………………………….
Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1…………………………………………………………………..
Κίτρινο μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………….
Κίτρινη στιγμάτωση της κολοκυθιάς…………………………………………………………
Χλωρωτικός νανισμός της καρπουζιάς
Πράσινο ποικιλοχλωρωτικό μωσαϊκό της αγγουριάς και εσωτερική
αποσύνθεση του καρπουζιού………………………………………………………………
Μωσαϊκό της κολοκυθιάς…………………………………………………………………….
Νεκρωτική κηλίδωση της πεπονιάς…………………………………………………………..
Κίτρινη δακτυλιωτή κηλίδωση της αγκινάρας……………………………………………….
Ποικιλοχλωρωτικός νανισμός της μελιτζάνας……………………………………………….
Αφιδομεταδιδόμενος ίκτερος των κολοκυνθοειδών……………….…………………………
Δυτικός ίκτερος των τεύτλων………………………………………………………………...
Ψευδοΐκτερος των τεύτλων…………………………………………………………………..
Κίτρινος παραμορφωτικός νανισμός των κολοκυνθοειδών………………………………….
ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………….…………
Διαταραχές θρέψης…………………………………………………………………………...
Ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών……………………………………………….
Ζημιές από ακρότητες εδαφικής υγρασίας…………………………………………………..
Ζημιές από υψηλή αλατότητα………………………………………………………………..
Ζημιές από ατμοσφαιρικούς ρύπους…………………………………………………………
Ζημιές από φυτοπροστατευτικά προϊόντα……………………………………………………
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα φύλλα και
τα άνθη…………………………………………………………………………………….
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στους καρπούς…………………………..
Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα στελέχη……………………………..

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...