Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Οργανική λίπανση και αμειψισπορές


Οργανική λίπανση και αμειψισπορές

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 036003

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9789608596108
Νικόλαος Κ. Σιδηράς
Περιγραφή
Reviews

Οργανική λίπανση και αμειψισπορές

Συγγραφέας: Νικόλαος Κ. Σιδηράς
ISBN: 9789608596108
Σελίδες: 247
Σχήμα: 17 Χ 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2004

Στο βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν στους παραγωγούς οι σωστές βάσεις για το σχεδιασμό της γεωργικής επιχείρησης, καθώς επίσης να γίνουν γνωστές όσο το δυνατόν περισσότερες βιολογικές δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να εξοικονομηθούν κάποιες τεχνικ
Το ρίσκο μιας καλλιέργειας αυξάνεται όταν αυτή καλλιεργείται για πολλά χρόνια στον ίδιο αγρό, γιατί αυτό συνεπάγεται αύξηση των παρασίτων, των παθογόνων οργανισμών και ζιζανίων και η καταπολέμησή τους συνοδεύεται από σημαντικές οικονομικές και οικολογικές
Η αμειψισπορά, η ανθεκτικότητα των φυτών και η δημιουργία ενος υγιούς εδάφους είναι τα πιο κατάλληλα μέσα ή τρόποι για την παραγωγή σε μακροχρόνια βάση γεωργικών προϊόντων με χαμηλό κόστος και με μικρές, όσο το δυνατόν, επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία.
Στα διάφορα κεφάλαια του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρεί τις απαντήσεις για πολλά προβλήματα που απασχολούν τη γεωργία (συμβατική και βιολογική), στην προσπάθειά του να παράγει γεωργικά προϊόντα με χαμηλό κόστος και με μεθόδους φιλικότερες προς το φυσικό περιβάλλον.
Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο στον ελλαδικό χώρο, είναι μάλιστα γραμμένο από επιστήμονα εγνωσμένου κύρους.

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος 9
1. Εισαγωγή 13
2. Χαρακτηρισμός και μορφές οργανικών ουσιών 17
2. 1. Όρος και είδη οργανικών ουσιών 17

2. 2. Απορρίμματα σταύλων 19
2. 2. 1. Κοπριά 20
2. 2. 1. 1. Συστατικά της κοπριάς 17
2. 2. 1. 2. Χωνεμένη και φρέσκια κοπριά 23
2. 2. 1. 3. Είδη κοπριάς με βάση τον τρόπο διατήρησης 24
2. 2. 1. 4. Διαφύλαξη της κοπριάς 25
2. 2. 1. 5. Ποιότητα κοπριάς και δυνατότητα βελτίωσης της 28
2. 2. 1. 6. Ποσότητες σε μακρο- και μικροστοιχεία . 29
2. 2. 1. 7. Ποσότητες και βάθος ενσωμάτωσης 30
2. 2. 1. 8. Δυνατότητες αξιοποίησης και χαρακτηρισμός 31
2. 2. 2. Κοπροζούμια (ούρα+νερό+λίγες οργανικές ουσίες) 33
2. 2. 2. 1. Ρευστή κοπριά 34
2. 2. 2. 1. 1. Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία 37
2. 2. 2. 1. 2. Χρόνος και ποσότητα εφαρμογής της ρευστής κοπριάς 40
2. 2. 2. 2. Προσμείξεις, αερισμός και αραίωση 42
2. 2. 2. 3. Προβλήματα από την αξιοποίηση της υγρής κοπριάς 44
2. 2. 3. Λίπανση, ιδιότητες και αποδόσεις καλλιεργειών 44
2. 2. 3. 1. Χημικές ιδιότητες εδαφών 44
2. 2. 3. 2. Φυσικές ιδιότητες εδαφών 51
2. 2. 3. 3. Βιολογική δραστηριότητα εδάφους (αναπνοή εδάφους) 57
2. 2. 3. 4. Αποδόσεις, παράγοντες απόδοσης 58
2. 2. 3. 5. Κοπροζούμια 63
2. 2. 3. 5. 1. Αξιοποίηση αζώτου 63
2. 2. 3. 5. 2. Αποδόσεις 65
2. 2. 3. 6. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων 66

2. 3. Κομπόστ 69
2. 3. 1. Κομποστοποίηση (αποδόμηση οργανικών υλικών ή χώνεψη)... 69
2. 3. 1. 1. Ποιότητα και στοιχεία των υλικών της κομποστοποίησης 70
2. 3. 1. 2. Περιεκτικότητα σε νερό 71
2. 3. 1. 3. Αερισμός 71
2. 3. 1. 4. Θερμοκρασία και pH 72
2. 3. 2. Προετοιμασία σωρού από φυτικά υλικά και κοπριά 72
2. 3. 3. Χρησιμοποίηση του κομπόστ 75
2. 3. 4. Αναερόβια ζύμωση των οργανικών υπολειμμάτων 75
2. 3. 4. 1. Πρώτες ύλες για την αναερόβια ζύμωση 76
2. 3. 4. 2. Βασικές αρχές της αναερόβιας ζύμωσης 76
2. 3. 5. Οργανικά βιολιπάσματα και η αξία τους 77
2. 3. 6. Επίδραση των βιολιπασμάτων στις ιδιότητες του εδάφους & τις αποδόσεις 78
2. 3. 7. Κομπόστ από διάφορα υλικά 80
2. 3. 7. 1. Κομποστοποιημένη κοπριά 82
2. 3. 7. 2. Εδαφοκομπόστ 82
2. 3. 7. 3. Κομποστοποίηση υπολειμμάτων γουρουνιών και σφαγείων 84
2. 3. 7. 4. Τυρφοκομπόστ 84
2. 3. 7. 5. Αχυροκομπόστ 86
2. 3. 8. Μηχανικά μέσα και χαρακτηρισμός του κομπόστ 87

2. 4. Χλωρή λίπανση 91
2. 4. 1. Όρος και σκοποί 91
2. 4. 2. Επιδράσεις της χλωρής λίπανσης στη φυτική παραγωγή 92
2. 4. 3. Φυτά χλωρής λίπανσης 93
2. 4. 4. Θρεπτικά στοιχεία και αποδόσεις 95
2. 4. 5. Χημική σύσταση των φυτών της χλωρής λίπανσης 99
2. 4. 6. Αποδόσεις των καλοκαιρινών καλλιεργειών 105
2. 4. 7. Προστασία του εδάφους 109
2. 4. 8. Βιολογική κατάσταση του εδάφους 114
2. 4. 9. Άζωτο στο έδαφος (ολικό και νιτρικό) 115
2. 4. 10. Κατιόντα και διήθηση 121

2. 5. Λίπανση αγρών με άχυρα 123
2. 5. 1. Ποσότητα και θρεπτικά στοιχεία 133
2. 5. 2. Κόψιμο καλαμιάς και σάλματος 137

2. 6. Ιλύς βιολογικών καθαρισμών 143
2. 6. 1. Παράγοντες που περιορίζουν τη χρήση της ιλύος 143
2. 6. 2. Βαριά μέταλλα και οριακές τιμές 144
2. 6. 3. Παθογόνοι οργανισμοί και αξιοποίηση της ιλύος 144
2. 6. 4. Χημική σύσταση της ιλύος 148
2. 6. 5. Περιπτώσεις εφαρμογής ιλύος 150
2. 6. 6. Νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας για την αξιοποίηση της ιλύος 151
2. 6. 7. Αξιοποίηση της ιλύος στη χώρα μας 152
2. 6. 8. Επίδραση των λυμάτων και της ιλύος στις καλλιέργειες 157

3. Αμειψισπορά 165
3. 1. Πορεία της εξέλιξης 165
3. 2. Σημασία της αμειψισποράς 168
3. 3. Γονιμότητα του εδάφους 169
3. 4. Βιολογικές ιδιότητες 176
3. 5. Ασθένειες 181
3. 5. 1. Σήψη της βάσης των σιτηρών και των ριζών (σηψιρριζίες) 182
3. 5. 2. Προσβολή των υπέργειων οργάνων των φυτών 188
3. 5. 3. Προσβολή των φυτών από παρασιτικούς μύκητες 189
3. 5. 4. Συμπεριφορά σιτηρών στις παρασιτικές ασθένειες & τα γεωργικά μέτρα.. 191

3. 6. Παράσιτα εδάφους 193
3. 7. Αλληλοπάθεια 197
3. 7. 1. Ιστορικό και περιπτώσεις αλληλοπάθειας : 198
3. 7. 2. Αλληλοπάθεια σε φυσικά περιβάλλοντα και σε μεγάλες καλλιέργειες.... 199
3. 7. 3. Κόπωση των εδαφών 206
3. 7. 4. Αποδόμηση φυτικών υλικών 208

3. 8. Ζιζάνια 211
3. 9. Κριτήρια σχεδιασμού αμειψισποράς 214
3. 10. Παραδείγματα αμειψισπορών 217
3. 11. Αμειψισπορές και ρύπανση με νιτρικά 222
3. 11. 1. Ισοζύγιο αζώτου 222
3. 11. 2. Νιτρικά στο έδαφος 228
3. 11. 3. Ρόλος της καλλιέργειας που ηγείται σε μια αμειψισπορά 233

4. Βιβλιογραφία . 235

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...