Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Βιομηχανικά φυτά - Βαμβάκι και υπόλοιπα κλωστικά ελαιοδοτικά - Ζαχαρότευτλα - Καπνός


Βιομηχανικά φυτά - Βαμβάκι και υπόλοιπα κλωστικά ελαιοδοτικά - Ζαχαρότευτλα - Καπνός

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 002018

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9603514306
Στέλλα Γαλανοπούλου - Σενδούκα
Περιγραφή
Reviews

Βιομηχανικά φυτά - Βαμβάκι και υπόλοιπα κλωστικά ελαιοδοτικά - Ζαχαρότευτλα - Καπνός

Συγγραφέας: Στέλλα Γαλανοπούλου - Σενδούκα
ISBN: 9603514306
Σελίδες: 412
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2002

 

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις οικολογικές απαιτήσεις, τα βοτανικά χαρακτηριστικά, την ορθή καλλιεργητική τεχνική και την οικονομική σημασία των βιομηχανικών φυτών μεγάλης καλλιέργειας: βαμβάκι και υπόλοιπα κλωστικά, ελαιοδοτικά φυτά, ζαχαρότευτλα και καπνό.


Περιεχόμενα:

Μέρος Πρώτο
ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ
1. Γενικά 21
1.1 Εισαγωγή 21
1.2 Εξέλιξη και σημασία του βαμβακιού για την Ελλάδα 23
2. Βοτανική περιγραφή 29
2.1 Εξέλιξη και ταξινόμηση ειδών 29
2.2 Περιγραφή του γένους Gossypium 33
2.3 Μορφολογία και ανατομία των καλλιεργούμενων ειδών 34
3. Αύξηση και Ανάπτυξη φυτού 49
3.1 Φύτρωμα 51
3.2 Βλαστική αύξηση και ανάπτυξη 52
3.3 Αναπαραγωγική αύξηση και ανάπτυξη 53
3.4 Αύξηση και ανάπτυξη βαμβακιού σε σχέση
με τις θερμομονάδες 58
3.5 Χαρτογράφηση καρποφορίας βαμβακιού 61
4. Οικολογικές απαιτήσεις 64
4.1 Κλίμα 64
4.2 Έδαφος 69
5. Καλλιεργητική τεχνική 69
5.1 Αμειψισπορά 69
5.2 Προετοιμασία αγρού 71
5.3 Λίπανση 73
5.4 Αντιμετώπιση ζιζανίων 77
5.5 Σπορά 81
5.5.1 Εποχή σποράς 81
5.5.2 Σπορά βαμβακιού υπό κάλυψη 82
5.5.3 Σπορά σε αναχώματα 85
5.5.4 Αποστάσεις - Πληθυσμός φυτών 86
5.5.1 Σπορά σε δίδυμες γραμμές 88
5.5.6 Βάθος σποράς 90
5.5.7 Τρόπος και μηχανήματα σποράς 90
5.5.8 Σπορά ακριβείας - αποχνοωμένος σπόρος 90
5.6 Σκάλισμα - Αραίωμα 91
5.7 Εφαρμογή ρυθμιστών αυξήσεως και αναπτύξεως 93
5.8 ’ρδευση 95
5.8.1 Χρόνος εφαρμογής των αρδεύσεων 96
5.8.2 Τρόποι αρδεύσεως 98
5.8.3 Ορθολογική άρδευση 101
5.9 Αποφύλλωση 101
5.10 Συγκομιδή 103
6. Εχθροί και ασθένειες 107
6.1 Εχθροί 108
6.2 Ασθένειες 118
7. Διάθεση συσπόρου - Εκκόκκιση 123
7.1 Διάθεση - Τιμή συσπόρου 123
7.2 Εκκόκκιση 126
8. Προϊόντα 129
8.1 Εκκοκκισμένο βαμβάκι - Ποιοτικά χαρακτηριστικά 129
8.2 Βαμβακόσπορος 134
9. Βελτίωση 135
9.1 Κλασική βελτίωση 136
9.2 Μη κλασική βελτίωση 145
9.3 Υβρίδια βαμβακιού 148
9.4 Επιθυμητά χαρακτηριστικά 151
9.5 Σποροπαραγωγή 158
ΙΟ. Οργανικό βαμβάκι 163
10.1 Εξέλιξη οργανικού βαμβακιού διεθνώς 163
10.2 Βιολογικό βαμβάκι στην Ελλάδα 168

ΛΙΝΑΡΙ
1. Γενικά 171
1. Βοτανικά γνωρίσματα 172
3. Οικολογικές απαιτήσεις 174
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 175
5. Εχθροί και ασθένειες 176
6. Τεχνολογία και προϊόντα 176
7. Βελτίωση 178
3. KANNABI
1. Γενικά 179
2. Βοτανικά γνωρίσματα 180
3. Οικολογικές απαιτήσεις 182
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 183
5. Εχθροί και ασθένειες 184
6. Προϊόντα 185
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 186


Μέρος Δεύτερο
ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΗΛΙΑΝΘΟΣ
1. Γενικά 199
1. Bοτανικά γνωρίσματα 200
3. Οικολογικές απαιτήσεις 204
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 205
5. Εχθροί και ασθένειες 208
5.1 Εχθροί 208
5.2 Ασθένειες 208
6. Προϊόντα 210
7. Βελτίωση 211
7.1 Μέθοδοι 211
7.2 Επιθυμητά χαρακτηριστικά 212
7.3 Σποροπαραγωγή 213

ΣΟΥΣΑΜΙ
1. Γενικά 215
1. Βοτανικά γνωρίσματα 216
3. Οικολογικές απαιτήσεις 218
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 219
5. Εχθροί και ασθένειες 220
6. Προϊόντα 220
7. Βελτίωση 221

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΔΑ
1. Γενικά 223
2. Βοτανικά γνωρίσματα 224
3. Οικολογικές απαιτήσεις 225
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 226
5. Εχθροί και ασθένειες 228
6. Προϊόντα 228
7. Βελτίωση 229

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
1. Γενικά 231
2. Βοτανικά γνωρίσματα 231
3. Οικολογικές απαιτήσεις 232
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 234
5. Εχθροί και ασθένειες 234
6. Προϊόντα 235

ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ
1. Γενικά 237
1. Βοτανικά γνωρίσματα 237
3. Οικολογικές απαιτήσεις 239
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 239
5. Προϊόντα 240
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 241


Μέρος Τρίτο
ΖΑΧΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
1. Γενικά 245
1.1 Καταγωγή και διάδοση 245
1.2 Σημασία για την Ελλάδα 246
2. Βοτανικά γνωρίσματα 248
2.1 Βοτανική κατάταξη 248
2.2 Βοτανική περιγραφή 251
2.3 Αύξηση και ανάπτυξη 254
3. Οικολογικές απαιτήσεις 255
3.1 Κλίμα 255
3.2 Έδαφος 258
3.3 Εδαφοκλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα 259
4. Καλλιεργητικές φροντίδες 260
4.1 Αμειψισπορά 260
4.2 Λίπανση 261
4.1 Κατεργασία εδάφους 267
4.4 Καταπολέμηση ζιζανίων 267
4.5 Σπορά - Αποστάσεις φύτευσης 269
4.6 Αραίωμα 271
4.7 ’ρδευση 271
4.8 Συγκομιδή 273
4.9 Αποθήκευση 276
5. Εχθροί και ασθένειες 279
5.1 Ασθένειες 279
5.2 Ζωικά παράσιτα 285
6. Τεχνολογία και προϊόντα 289
6.1 Ποιότητα ριζών 289
6.2 Επεξεργασία ριζών 292
6.3 Προϊόντα 294
7. Βελτίωση 295
7.1 Μέθοδοι 296
7.2 Επιθυμητά χαρακτηριστικά 298
7.3 Σποροπαραγωγή 299
7.4 Βελτιωτικό έργο και σποροπαραγωγή της Ε.Β.Ζ 301
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 303


Μέρος Τέταρτο
ΚΑΠΝΟΣ
1. Γενικά 309
1.1 Ιστορικά δεδομένα 309
1.2 Παγκόσμια σημασία του καπνού 310
1.3 Σημασία του καπνού στην Ελλάδα 311
2. Βοτανικά γνωρίσματα 315
2.1 Μορφολογία και ταξινόμηση 315
2.1.1 Γενική ταξινόμηση 315
2.1.2 Μορφολογία του Nicotiana tambacum L 316
2.1.3 Tαξινόμηση του Nicotiana tambacum L 318
2.2 Ανάπτυξη 322
3. Οικολογικές απαιτήσεις 323
3.1 Κλίμα 324
3.2 Έδαφος 326
4. Καπνά ηλιοξηραινόμενα: Ανατολικά 326
4.1 Γενικά 326
4.2 Ταξινόμηση και περιγραφή 327
4.3 Οικολογικές απαιτήσεις 332
4.3.1 Κλίμα 332
4.3.2 Έδαφος 332
4.4 Σπορείο 333
4.5 Καπναγρός 342
4.5.1 Αμειψισπορά 342
4.5.2 Κατεργασία εδάφους 343
4.5.3 Λίπανση καπναγρών 343
4.5.4 Μεταφύτευση 347
4.5.5 Σκάλισμα και καταπολέμηση ζιζανίων 349
4.5.6 ’ρδευση 350
4.5.7 Κορυφολόγημα 350
4.5.8 Εχθροί και ασθένειες 351
4.6 Ξηραντήριο 355
4.6.1 Συλλογή 356
4.6.2 Αρμάθιασμα 358
4.6.3 Αποξήρανση 360
4.7 Χωρική αποθήκη 363
4.7.1 Αποθήκευση 363
4.7.2 Ποιοτική διαλογή και χωρική συσκευασία 363
4.7.3 Συντήρηση χωρικών καπνών 365
4.7.4 Ποιοτική βαθμολογία καπνού 367
Καπνά θερμοξηραινόμενα: Βιρτζίνια 368
5.1 Γενικά 368
5.2 Βοτανικά γνωρίσματα 369
5.3 Οικολογικές απαιτήσεις 370
5.4 Σπορείο 371
5.5 Καπναγρός 371
5.5.1 Αμειψισπορά 371
5.5.2 Προετοιμασία αγρού 371
5.5.3 Λίπανση καπναγρών 372
5.5.4 Μεταφύτευση - Αποστάσεις φύτευσης 373
5.5.5 Πρόωρη άνθηση 373
5.5.6 Σκάλισμα και καταπολέμηση ζιζανίων 373
5.5.7 ’ρδευση 374
5.5.8 Κορυφολόγημα � Βλαστολόγημα 375
5.5.9 Εχθροί και ασθένειες 379
5.6 Ξηραντήριο 379
5.6.1 Συλλογή 379
5.6.2 Γέμισμα κιβωτίων 380
5.6.3 Αποξήρανση 380
5.7 Χωρική επεξεργασία 385
5.7.1Ύγρανση - ’δειασμα ξηραντηρίου 385
5.7.2 Ποιοτική διαλογή 386
5.7.3 Xωρική συσκευασία � Συντήρηση 386
6. Καπνά αεροξηραινόμενα: Μπέρλεϋ 387
6.1 Γενικά 387
6.2 Βοτανικά γνωρίσματα 387
6.3 Οικολογικές απαιτήσεις 388
6.4 Σπορείο - Μεταφύτευση 389
6.5 Καπναγρός 389
6.5.1 Αμειψισπορά 389
6.5.2 Λίπανση καπναγρών 389
6.5.3 ’ρδευση 390
6.5.4 Κορυφολόγημα - Βλαστολόγημα 390
6.5.5 Πρόωρη άνθηση, σκαλίσματα
και καταπολέμηση ζιζανίων 391
6.5.6 Εχθροί και ασθένειες 391
6.6 Ξηραντήριο 391
6.6.1 Συλλογή 391
6.6.2 Αποξήρανση 392
6.6.3 Αποθήκευση 394
6.7 Χωρική και εμπορική επεξεργασία 394
6.7.1 Χωρική επεξεργασία 394
6.7.2 Εμπορική επεξεργασία 395
7. Προϊόντα και τεχνολογία του καπνού 395
7.1 Προϊόντα και υποπροϊόντα 395
7.2 Τεχνολογία- Ποιοτικά χαρακτηριστικά 396
7.2.1 Φυσικά χαρακτηριστικά 397
7.2.2 Χημικά χαρακτηριστικά 400
7.2.3 Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 402
8. Βελτίωση 403
8.1 Μέθοδοι 403
8.2 Επιθυμητά χαρακτηριστικά 405
8.3 Σποροπαραγωγή 407
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 410

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...