Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Ο κατάλογός μας (PDF) | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Τεχνολογία θερμοκηπίων


Τεχνολογία θερμοκηπίων

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 374002

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 68,00
Η Τιμή μας: 61,20
Κερδίζετε : 6,80 (10%)
9786185304515
Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος

Περιγραφή
Reviews

Τεχνολογία θερμοκηπίων
Μικροκλίμα, υλικά, κατασκευή, εξοπλισμός

Συγγραφέας: Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος
ISBN: 9786185304515
Σελίδες: 774
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2017


Η γεωργική παραγωγή εξαρτάται από παράγοντες που έχουν σχέση με το κληρονομικό δυναμικό του φυτού και από παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως η ακτινοβολία, η θερμότητα, η υγρασία, το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό, τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία κ.ά. Το κατάλληλο περιβάλλον, επιδρώντας στις λειτουργίες του φυτού, δίνει την ευκαιρία στο κληρονομικό δυναμικό να εκδηλώσει όλες τις επιθυμητές δυνατότητές του. Επομένως, με τη ρύθμιση των παραγόντων του περιβάλλοντος στη σωστή κατεύθυνση μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστος χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής, μεγιστοποίηση της παραγωγής και βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας.
Με το θερμοκήπιο περιορίζεται το μέγεθος του ελεύθερου φυσικού χώρου, για να καταστεί δυνατό να ρυθμιστούν με οικονομικά αποδεκτό τρόπο οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών.


Περιεχόμενα

Πρόλογος 19
Δομή του Βιβλίου 21

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 25
ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 26
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 29
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΗΜΕΡΑ 32
ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 34
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 38
Οι θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις στο διεθνή χώρο 38
Οι θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 39
Ιδιαιτερότητες του τοµέα των θερµοκηπίων της Ελλάδας
σε σχέση µε τα θερµοκήπια της Βόρειας Ευρώπης 44
Προοπτικές ανάπτυξης των θερµοκηπίων διεθνώς 47
Προοπτικές ανάπτυξης των θερµοκηπίων στην Ελλάδα 49
Συνιστώμενη Bιβλιογραφία 50

ΜΕΡΟΣ ΙI
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 57
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 57
Γενικά 57
Φάσµα 58
1. Μικρού µήκους κύµατος ακτινοβολία 190 - 3 000 nm 59
2. Μεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολία 3 000-100 000 nm 64
Φωτοµετρικές µονάδες 66
Φωτοµετρικοί αισθητήρες 68
¶µεση και διάχυτη ακτινοβολία 71
Ένταση 72
Η ηλιακή ακτινοβολία και τα φυτά 72
Παράγοντες που ευνοούν το φυσικό φωτισµό στο θερµοκήπιο 75
Φωτοµορφογένεση και φωτοτροπισµός 78
Η διάρκεια φωτισµού στο Εικοσιτετράωρο 78
Φωτοσύνθεση 78
Φωτοπεριοδισµός 78
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 82
Γενικά 82
Αρχές µεταφοράς θερµότητας 84
Η θερµοκρασία του αέρα και του εδάφους 91
Η θερµοκρασία των φυτών 94
Το θερµικό περιβάλλον του θερµοκηπίου 102
Ισοζύγιο ενέργειας 104
Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 107
Γενικά 107
Μεταβολές της υγρασίας στο χώρο του θερµοκηπίου 112
Εξάτµιση 113
Επιφανειακή συµπύκνωση 114
Υδρόφιλες και υδρόφοβες επιφάνειες 118
H υγρασία και το φυτό 120
Διαπνοή 121
Ισοζύγιο νερού στο χώρου του θερµοκήπιο 124
Το περιεχόµενο ενέργειας του αέρα του θερµοκηπίου 125
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 126
Γενικά 126
Συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα 128
Διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον των φυτών (CO2 ext) 128
Διοξείδιο του άνθρακα στο εσωτερικό του φύλλου (CO2int) 131
Διάχυση του CO2 132
Αντιστάσεις στην πορεία του CO2 132
Εµπλουτισµός του αέρα του θερµοκηπίου µε CO2 135
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 135
ΤΟ ΝΕΡΟ 135
Νερό και ριζικό σύστηµα 136
Νερό και έδαφος 137
Η µετακίνηση του νερού - δυναµικό νερού 139
Η επίδραση του περιβάλλοντος στην αποτελεσµατικότητα
του νερού 144
ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 146
ΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 148
Τα ανόργανα λιπαντικά στοιχεία στο έδαφος 150
Τα ανόργανα λιπαντικά στοιχεία σε αδρανές υπόστρωµα 152
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (pH) 154
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ 155
Συνιστώμενη Bιβλιογραφία 157

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 184
ΞΥΛΟ 184
Γενικά 184
Το ξύλο ως υλικό κατασκευής 188
Προστασία του ξύλου 191
ΜΕΤΑΛΛΑ 192
Γενικά για τα µέταλλα, την ποιότητα και την αντοχή 192
Χάλυβας 200
Προστασία του χάλυβα µε γαλβάνισµα 202
Αλουµίνιο 207
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 209
ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 211
Γενικά 211
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 217
Το γυαλί 217
Ο υαλοπίνακας ως υλικό κάλυψης θερµοκηπίου 220
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 226
Γενικά 226
Η σύνθεση και η µοριακή φύση των πλαστικών υλικών 228
Πολυµερισµός 230
Χαρακτηριστικά κρυστάλλωσης, τήξης και υαλώδους
µετάπτωσης 231
Μηχανικές ιδιότητες και έλεγχος των πλαστικών υλικών 233
Η σταθερότητα των πλαστικών 236
ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 238
Εύκαµπτα πλαστικά φύλλα 238
Σελλουλόζη 240
Πολυαιθυλένιο (PE) 240
EVA (Ethylene vinyl acetate) 248
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 249
Πολυεστερικά φύλλα 252
Φθοριούχα (Fluorocarbons) 253
Επιφάνειες σκληρού πλαστικού 255
Ακρυλικές επιφάνειες 256
Πολυανθρακικές επιφάνειες (PC) 258
Ενισχυµένος πολυεστέρας 261
Σκληρό Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 264
Υλικά κάλυψης µε επιλεκτική περατότητα στο φως 265
Οικονοµική θεώρηση των υλικών κάλυψης 266
Συνιστώμενη Bιβλιογραφία 267

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 277
Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για το σχεδιασµό ή
την επιλογή ενός θερµοκηπίου 279
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 285
Τύποι θερµοκηπίων 286
Διάκριση των θερµοκηπίων σε σχέση µε το σχήµα της
κατασκευαστικής µονάδας 287
Διάκριση των θερµοκηπίων σε σχέση µε τις διαστάσεις της
κατασκευαστικής µονάδας 291
Διάκριση των θερµοκηπίων σε σχέση µε τα
χρησιµοποιούµενα υλικά σκελετού 292
Διάκριση των θερµοκηπίων σε σχέση µε τα
χρησιµοποιούµενα υλικά κάλυψης 295
Διάκριση των θερµοκηπίων σε σχέση µε το πλάτος τους 296
Διάκριση των θερµοκηπίων σε σχέση µε το διαθέσιµο
σύστηµα εξαερισµού 297
Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 299
Τα στοιχεία του σκελετού 299
ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 305
Μόνιµα φορτία 306
Πρόσθετα φορτία 306
Φορτία εγκαταστάσεων που ασκούν µόνιµη φόρτιση 306
Φορτία φυτών 307
Πρόσκαιρα φορτία 309
Πρόσκαιρα συγκεντρωµένα κατακόρυφα φορτία 309
Φορτία από το χιόνι 310
Φορτία από τον άνεµο 311
Θερµικές δράσεις 317
Σεισµικές δράσεις 318
Συνδυασµοί δράσεων 318
Χρηστική και οριακή φόρτιση 319
Επιτρεπόµενες αποκλίσεις 319
Παρατηρήσεις για την κατασκευή 319
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 320
Θέση 320
Ηλιοφάνεια 321
Θερµοκρασία 323
Νερό 323
Έδαφος 325
¶νεµος 326
¶λλοι παράγοντες 328
Προσανατολισµός 329
Σχεδιασµός του χώρου 331
Μέγεθος των τµηµάτων του θερµοκηπίου - κλίσεις εδάφους 331
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 334
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 339
Λεκάνες καλλιέργειας 340
Τραπέζια καλλιέργειας 343
Υδρονέφωση 347
Κλειστός σκιασµένος χώρος 352
Συνιστώμενη Bιβλιογραφία 353

ΜΕΡΟΣ V
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 360
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 360
Φωτιστικό σώµα 362
Λαµπτήρες 363
Η επίδραση του φάσµατος στα φυτά 372
Συµπληρωµατικός φωτισµός για αύξηση της φωτοσύνθεσης 374
Περιπτώσεις µείωσης της έντασης του φυσικού φωτισµού 379
Συστήµατα σκίασης 380
Η ρύθµιση του φωτοπεριοδισµού των φυτών 384
Μείωση της διάρκειας της νύχτας 384
Αύξηση της διάρκειας της νύχτας 387
ΑΕΡΙΣΜΟΣ 388
Γενικά 388
Αερισµός χειµώνα 389
Αερισµός θέρους 389
Αερισµός άνοιξης και φθινοπώρου 390
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 390
Συστήµατα κυκλοφορίας του αέρα µέσα στο θερµοκήπιο 392
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 395
Υπολογισµός των απαιτήσεων σε εξαερισµό 395
Παθητικός ή φυσικός εξαερισµός 400
Οι θέσεις των ανοιγµάτων εξαερισµού στον φυσικό
εξαερισµό 409
Μηχανισµοί των ανοιγµάτων εξαερισµού στο φυσικό
εξαερισµό 413
Έκταση των ανοιγµάτων φυσικού εξαερισµού 417
Δίχτυ προστασίας του θερµοκηπίου από έντοµα 421
Δυναµικός εξαερισµός 425
Συστήµατα δυναµικού εξαερισµού 430
Εξαερισµός υποπίεσης µε διαδροµή του αέρα κατά
µήκος 430
Εξαερισµός υποπίεσης µε διαδροµή του αέρα κατά
πλάτος 431
Εξαερισµός υποπίεσης µε τη βοήθεια πλαστικού
διάτρητου σωλήνα 433
Εξαερισµός µε υπερπίεση 434
Ανεµιστήρες 435
Επιφάνεια ανοιγµάτων στο δυναµικό εξαερισµό 436
ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ 437
Ισοζύγιο λανθάνουσας θερµότητας στους υδρατµούς 438
Υδρονέφωση 439
Δυναµικός εξαερισµός και υγρό τοίχωµα 443
Η απόδοση του υγρού τοιχώµατος και η επιτυγχανόµενη
θερµοκρασία 444
Η εγκατάσταση του συστήµατος 446
Υπολογισµός µιας τυπικής εγκατάστασης ψύξης του
θερµοκηπίου µε δυναµικό εξαερισµό και υγρό τοίχωµα 449
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 452
Θερµαινόµενα και µη Θερµοκήπια 452
Μη θερµαινόµενα θερµοκήπια 452
Ελαφρώς θερµαινόµενα θερµοκήπια 454
Πλήρως θερµαινόµενα θερµοκήπια 455
Απαιτούµενη ισχύς του συστήµατος θέρµανσης 456
Υπολογισµός της θερµικής ισχύος του συστήµατος
θέρµανσης 458
Καταναλισκόµενη θερµότητα 460
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 463
Συµβατικά συστήµατα θέρµανσης 464
Τοπικά συστήµατα 465
Θερµάστρες συναγωγής 465
Θέρµανση µε υπέρυθρη ακτινοβολία 466
Aερόθερµα 468
Κατανοµή της θερµότητας 472
Κεντρικά συστήµατα θέρµανσης µε θερµό νερό ή ατµό 480
Λεβητοστάσιο 482
Το σύστηµα διανοµής της θερµότητας στο χώρο
του θερµοκηπίου 488
• Σωληνώσεις θερµού νερού 488
• Σωληνώσεις ατµού 503

Μηχανικά µέσα για την οµοιόµορφη κατανοµή
της θερµότητας 504
Εγκατάσταση 504
Συστήµατα θέρµανσης µε νερό χαµηλής θερµοκρασίας 505
Θερµοστατική λειτουργία 509
Εφεδρική γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος 510
Καύσιµα 510
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 514
• Κατασκευαστικές επεµβάσεις 515
• Επεµβάσεις στο σύστηµα θέρµανσης 522
• Καλλιεργητικές παρεµβάσεις 522
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 522
Ηλιακή ενέργεια 523
Εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας στη θέρµανση
του θερµοκηπίου 527
• Εξωτερικός ηλιακός συλλέκτης 534
• Μεταλλάκτης εδάφους-αέρα 536

Παθητικό ηλιακό σύστηµα µε διαφανείς σωλήνες
γεµάτους νερό 537
Αντλίες θερµότητας 537
Γεωθερµική ενέργεια 540
Οικονοµική αξιολόγηση 544
Βιοµάζα γεωργικών αποβλήτων 546
¶µεση καύση της φυτικής βιοµάζας: 546
Αεριοποίηση Φυτικής Βιοµάζας 547
Προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιτυχή εφαρµογή
των τεχνολογιών ήπιων µορφών ενέργειας 549
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 552
Χαµηλή σχετική υγρασία 552
Ρύθµιση της χαµηλής σχετικής υγρασίας την ηµέρα 552
Υψηλή σχετική υγρασία 555
Μέθοδοι µείωσης της σχετικής υγρασίας 555
Ισοζύγιο υγρασίας 557
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 558
Γιατί γίνεται ο εµπλουτισµός 558
Πότε γίνεται ο εµπλουτισµός 560
Μέθοδοι εµπλουτισµού 560
Εξάτµιση υγρού CΟ2 560
Εξάχνωση στερεού CO2 (ξηρός πάγος) 561
Καύση προπάνιου σε ειδικούς καυστήρες τέλειας
καύσης, µέσα στο χώρο του θερµοκηπίου 561
Με αξιοποίηση των καυσαερίων της θέρµανσης 564
Τρόποι µέτρησης και ρύθµισης της συγκέντρωσης του CΟ2 567
ΑΡΔΕΥΣΗ 570
Ένας απλός τρόπος υπολογισµού των αναγκών σε νερό
στο θερµοκήπιο κηπευτικών 571
Αρδευτικά συστήµατα 573
1. Πότισµα µε το χέρι 573
2. Πότισµα µε σωλήνες που φέρουν ψεκαστές 573
3. Ψεκασµός από πάνω 574
4. Πότισµα µε τριχοειδές 575
5. Πότισµα µε κατάκλιση 575
6. Στάγδην άρδευση 576
Ιδιοµορφίες του συστήµατος άρδευσης µε σταγόνες 579
Κεντρική εγκατάσταση 584
Σταλάκτες 586
Διακόπτες λειτουργίας 588
H ποιότητα του νερού άρδευσης 589
Το πρόβληµα της αλατότητας στο θερµοκήπιο 595
Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 598
Η προσθήκη των λιπασµάτων µαζί µε το νερό άρδευσης 598
Λιπαντήρες 604
Εγκατάσταση 605
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 606
Συστήµατα κυκλοφορίας του θρεπτικού διαλύµατος 607
Υδροπονικές µέθοδοι 609
Ανόργανα πορώδη υποστρώµατα 609
Οργανικά πορώδη υποστρώµατα 616
Μέθοδοι καλλιέργειας χωρίς πορώδη υποστρώµατα 619
Διαµόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση υδροπονίας 626
Εξοπλισµός υδροπονίας 627
Εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη των φυτών σε ανοιχτό
σύστηµα 628
Εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη των φυτών σε κλειστό
σύστηµα 630
Εξοπλισµός για την παρασκευή και διανοµή των θρεπτικών
διαλυµάτων 638
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 642
Απολύµανση µε ατµό 643
Τρόποι απολύµανσης 645
Ύψος θερµοκρασιών 648
Κάλυψη εδάφους 648
Επιθυµητή κατάσταση του εδάφους πριν την παστερίωση 649
Επίδραση της θερµοκρασίας στο έδαφος 649
Ηλιοαπολύµανση 650
Αναερόβια απολύµανση εδάφους 651
Απολύµανση µε χηµικά µέσα 653
Μέθοδοι απολύµανσης µε χηµικά µέσα 653
Επιθυµητή κατάσταση του εδάφους πριν από τη χηµική
απολύµανση 655
Συσκευές Εφαρµογής Αγροχηµικών στο Εναέριο
Περιβάλλον των Φυτών 656
Μεγάλου όγκου υδραυλικοί ψεκαστές 656
Μικρού όγκου ψεκαστές 657
Υπέρµικρου όγκου ψεκαστές 658
Συνιστώμενη Bιβλιογραφία 661
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 687
Χειρωνακτική εργασία 690
Μεταφορές 692
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 705
Γενικά 705
Απαιτούµενα αισθητήρια για τον έλεγχο του περιβάλλοντος
του θερµοκηπίου 708
Συστήµατα αυτοµατοποιηµένης ρύθµισης του περιβάλλοντος
στο χώρο του θερµοκηπίου 715
Αναλογικά συστήµατα 716
Ψηφιακά συστήµατα 716
Ο συντονισµός της ρύθµισης 721
Συστήµατα άµεσης απόκρισης στο ρυθµό ανάπτυξης 722
Συντήρηση του εξοπλισµού 724
Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν
από τη λειτουργία της θερµοκηπιακής µονάδας 724
Συνιστώμενη Bιβλιογραφία 730
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 727

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπολογισµός της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε µια
επιφάνεια µέσα στο θερµοκήπιο 741
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Κέρδη και απώλειες ενέργειας του θερµοκηπίου 747
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Υπολογισµός των απωλειών ενέργειας και µε τη µέθοδο που
χρησιµοποιείται στην οικοδοµική 755
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Υπολογισµός της υγρασίας του αέρα του θερµοκηπίου 761
Συσχέτιση µεταξύ της εισερχόµενης ακτινοβολίας και της διαπνοής 762
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Η ενθαλπία του ξηρού αέρα και των υδρατµών 765
Το ισοζύγιο ενέργειας στο υγρό τοίχωµα 765
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Η αφοµοίωση του CO2 767
Το ισοζύγιο του άνθρακα της καλλιέργειας 770
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Παράδειγµα υπολογισµού φορτίων από άνεµο για θερµοκήπιο
µε πλαστική κάλυψη 773

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...