Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Ο κατάλογός μας (PDF) | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Συστηματική βοτανική - Εφαρμογές κορμοφύτων


Συστηματική βοτανική - Εφαρμογές κορμοφύτων

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 002113

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 35,00
Η Τιμή μας: 31,50
Κερδίζετε : 3,50 (10%)
9603512702
Γεώργιος Π. Σαρλής

Περιγραφή
Reviews

Συστηματική βοτανική - Εφαρμογές κορμοφύτων

Συγγραφέας: Γεώργιος Π. Σαρλής
ISBN: 9603512702
Σελίδες: 432
Σχήμα: 17 Χ 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 1999

 

Βρυόφυτα, πτεριδόφυτα, σπερματόφυτα σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση που συνδυάζει εφαρμοσμένες γνώσεις βοτανικής για πολλά φυτικά είδη, ξενικά αλλά και της ελληνικής χλωρίδας, με εύχρηστο ευρετήριο, πλούσιο λεξικογραφικό και φωτογραφικό υλικό.Περιεχόμενα:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.15
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.17
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ.17
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.17
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΘΡΟΙΣΜΑ BRYOPHYTA (ΒΡΥΟΦΥΤΑ).25
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΘΡΟΙΣΜΑ PTERIDOPHYTA (ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ).33
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
AΘΡΟΙΣΜΑ SPERMATOPHYTA (ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ).47
CYCADOPHYTA (ΚΥΚΑΔΟΦΥΤΑ).54
ΤΑΞΗ 1. CYCADALES.54
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CYCADACEAE.54
GINKGOPHYTA (ΓΚΙΝΓΚΟΦΥΤΑ).55
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GINKGOACEAE.56
GNETOPHYTA (ΓΝΕΤΟΦΥΤΑ).56
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ EPHEDRACEAE.58
CONIFEROPHYTA (ΚΩΝΙΦΕΡΟΦΥΤΑ Η ΚΩΝΟΦΟΡΑ).58
ΤΑΞΗ 1. CONIFERALES.59
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ARAUCACEAE, CUPRESSACEAE, PINACEAE, (ABIETACEAE),TAXODIACEAE.59
ΤΑΞΗ 2. TAXALES.69
OΙΚΟΓΕΝΕΙΑ TAXACEAE.69
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΘΡΟΙΣΜΑ MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE).73
ΡΙΖΑ.75
ΒΛΑΣΤΟΣ.77
ΦΥΛΛΑ.80
ΑΝΘΟΣ.84
ΑΝΘΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.92
ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ.92
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ-ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ .95
ΣΠΕΡΜΑ-ΚΑΡΠΟΣ.96
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ.99
ΑΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ.103
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ.104
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΛΑΣΗ MAGNOLIOPSIDA (ΔΙΚΟΤΥΛΑ).133
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1. MAGNOLIIDAE (POLYCARPICAE).135
ΤΑΞΗ 1. MAGNOLIALES.137
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ANNONACEAE, MAGNOLIACEAE, MYRISTICACEAE, WINTE-
RACEAE.137
ΤΑΞΗ 2. LAURALES.138
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ LAURACEAE.138
ΤΑΞΗ 3. PIPERALES.140
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ PIPERACEAE.140
TΑΞΗ 4. ARISTOLOCHIALES.140
OΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ARISTOLOCHIACEAE.140
ΤΑΞΗ 5. ILLICIALES.142
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ILLICIACEAE.142
ΤΑΞΗ 6. NYMPHAEALES.142
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CERATOPHYLLACEAE, NELUMBONACEAE, NYMPHAEA- CEAE.142
ΤΑΞΗ 7. RANUNCULALES.143
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ BERBERIDACEAE, RANUNCULACEAE.143
ΤΑΞΗ 8. PAPAVERALES.150
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ FUMARIACEAE, HYPECOACEAE, PAPAVERACEAE.150
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 2. HAMAMELIDAE.152
ΤΑΞΗ 1. HAMAMELIDALES.153
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ HAMAMELIDACEAE, PLATANACEAE.153
ΤΑΞΗ 2. URTICALES.154
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CANNABACEAE, MORACEAE, ULMACEAE, URTICACEAE.154
ΤΑΞΗ 3. JUGLANDALES.159
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ JUGLANDACEAE.159
ΤΑΞΗ 4. FAGALES.159
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ BETULACEAE, FAGACEAE.159
ΤΑΞΗ 5. CASUARINALES.162
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CASUARINACEAE.162
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 3. CARYOPHYLLIDAE.164
ΤΑΞΗ 1. CARYOPHYLLALES.164
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ AIZOACEAE, AMARANTHACEAE, CACTACEAE, CARYO-
PHYLLACEAE, CHENOPODIACEAE, NYCTAGINACEAE, PHYTOLACCACEAE, PORTULACACEAE.166
ΤΑΞΗ 2. POLYGONALES.174
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ POLYGONACEAE.174
ΤΑΞΗ 3. PLUMBAGINALES.175
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ PLUMBAGINACEAE.175
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 4. DILLENIIDAE.177
ΤΑΞΗ 1. DILLENIALES.177
ΤΑΞΗ 2. THEALES.177
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ACTINIDIACEAE, HYPERICACEAE, THEACEAE.177
ΤΑΞΗ 3. MALVALES.179
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ BOMBACACEAE, MALVACEAE, STERCULIACEAE, TILIACEAE.179
ΤΑΞΗ 4. NEPENTHALES.182
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE.182
TΑΞΗ 5. VIOLALES.184
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ BEGONIACEAE, CARICACEAE, CISTACEAE, CUCURBITACEAE, PASSIFLORACEAE, TAMARICACEAE, VIOLA-
CEAE.184
ΤΑΞΗ 6. SALICALES.189
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ SALICACEAE.189
TΑΞΗ 7. CAPPARALES.191
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ BRASSICACEAE, CAPPARACEAE, RESEDACEAE.191
TΑΞΗ 8. ERICALES.196
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ERICACEAE.196
ΤΑΞΗ 9. EBENALES.199
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ EBENACEAE, SAPOTACEAE, STYRACACEAE.199
ΤΑΞΗ 10. PRIMULALES.200
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ MYRSINACEAE, PRIMULACEAE.200
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 5. ROSIDAE.201
ΤΑΞΗ 1. ROSALES.202
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CRASSULACEAE, GROSSULARIACEAE, HYDRANGEACEAE,PITTOSPORACEAE, ROSACEAE, SAXIFRAGACEAE.202
ΤΑΞΗ 2. FABALES.211
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ FABACEAE.215
TΑΞΗ 3. PROTEALES.225
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ELAEAGNACEAE.225
ΤΑΞΗ 4. MYRTALES.226
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ HALORAGACEAE, LYTHRACEAE, MYRTACEAE, ONAGRACEAE, PUNICACEAE, THYMELAEACEAE, TRAPACEAE.226
TΑΞΗ 5. CORNALES.230
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CORNACEAE.230
ΤΑΞΗ 6. SANTALALES.230
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ LORANTHACEAE, SANTALACEAE.230
ΤΑΞΗ 7. RAFFLESIALES.231
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ RAFFLESIACEAE.231
ΤΑΞΗ 8. CELASTRALES.231
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ AQUIFOLIACEAE, CELASTRACEAE.231
ΤΑΞΗ 9. EUPHORBIALES233
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ BUXACEAE, EUPHORBIACEAE.233
ΤΑΞΗ 10. RHAMNALES.235
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ RHAMNACEAE, VITACEAE.235
ΤΑΞΗ 11. LINALES.236
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ERYTHROXYLACEAE, LINACEAE.236
ΤΑΞΗ 12. POLYGALALES.238
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ POLYGALACEAE.238
ΤΑΞΗ 13. SAPINDALES.239
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ACERACEAE, ANACARDIACEAE, HIPPOCASTANACEAE, MELIACEAE, RUTACEAE, SAPINDACEAE, SIMAROUBACEAE, ZYGOPHYLACEAE..239
ΤΑΞΗ 14. GERANIALES.244
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ GERANIACEAE, OXALIDACEAE, TROPAEOLACEAE.246
ΤΑΞΗ 15. APIALES.248
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ APIACEAE, ARALIACEAE.248
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 6. ASTERIDAE.252
ΤΑΞΗ 1. GENTIANALES.253
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑPOCYNACEAE, ASCLEPIADACEAE, GENTIANACEAE, LOGANIACEAE, MENYANTHACEAE.254
ΤΑΞΗ 2. SOLANALES.259
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CONVOLVULACEAE, CUSCUTACEAE, HYDROPHYLLACEAE, POLEMONIACEAE, SOLANACEAE.259
ΤΑΞΗ 3. LAMIALES.266
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΒORAGINACEAE, LAMIACEAE, VERBENACEAE.266
ΤΑΞΗ 4. PLANTAGINALES.274
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ PLANTAGINACEAE.274
ΤΑΞΗ 5. SCROPHULARIALES.276
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ACANTHACEAE, BIGNONIACEAE, BUDDLEJACEAE, GESNERIACEAE, GLOBULARIACEAE, LENTIBULARIACEAE, MYOPORACEAE, OLEACEAE, OROBANCHACEAE, PEDALIACEAE, SCROPHULARIACEAE.276
ΤΑΞΗ 6. CAMPANULALES.286
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CAMPANULACEAE.286
ΤΑΞΗ 7. RUBIALES.288
OΙΚΟΓΕΝΕΙΑ RUBIACEAE.288
ΤΑΞΗ 8. DIPSACALES.289
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CAPRIFOLIACEAE, DIPSACACEAE, VALERIANACEAE.289
ΤΑΞΗ 9. ASTERALES.293
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑSTERACEAE, CICHORIACEAE.297
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.305
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΛΑΣΗ LILIOPSIDA (ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ).311
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1. ALISMATIDAE (HELOBIAE).312
ΤΑΞΗ 1. ALISMATALES.312
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑLISMATACEAE, BUTOMACEAE.312
TΑΞΗ 2. HYDROCHARITALES.313
OΙΚΟΓΕΝΕΙΑ HYDROCHARITACEAE.313
ΤΑΞΗ 3. NAJADALES.315
OΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ NAJADACEAE, POSIDONIACEAE, POTAMOGETONACEAE,
RUPPIACEAE, ZANNICHELLIACEAE, ZOSTERACEAE.315
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 2. ARECIDAE (SPADICIFLORAE, ΣΠΑΔΙΚΑΝΘΗ).318
ΤΑΞΗ 1. ARECALES.319
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ARECACEAE (PALMAE).319
TΑΞΗ 2. ARALES.321
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ARACEAE, LEMNACEAE.321
YΠΟΚΛΑΣΗ 3. COMMELINIDAE.324
ΤΑΞΗ 1. COMMELINALES.324
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ COMMELINACEAE.324
TΑΞΗ 2. JUNCALES.324
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ JUNCACEAE.324
ΤΑΞΗ 3. CYPERALES.325
OΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CYPERACEAE, POACEAE (GRAMINEAE, AΓΡΩΣΤΩΔΗ).325
ΤΑΞΗ 4. ΤYPHALES.341
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ SPARGANIACEAE, TYPHACEAE.341
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 4. ZINGIBERIDAE.343
ΤΑΞΗ 1. BROMELIALES.343
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ BROMELIACEAE.343
ΤΑΞΗ 2. ZINGIBERALES.343
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ CANNACEAE, ΜUSACEAE, STRELITZIACEAE, ZINGIBERACEAE.343
ΥΠΟΚΛΑΣΗ 5. LILIIDAE.345
ΤΑΞΗ 1. LILIALES.346
OΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ AGAVACEAE, AMARYLLIDACEAE, ΑSPARAGACEAE, DIOSCOREACEAE, IRIDACEAE, LILIACEAE, SMILACACEAE.346
ΤΑΞΗ 2. ORCHIDALES.357
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ORCHIDACEAE.357
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.360
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.363
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΩΝ.371

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...